Min lokala hjälte

Mångmiljonsmäll för Saltsjöbanans tågoperatör

Saltsjöbanan
Arriva som kör tågtrafiken på Saltsjöbanan tvingas betala sju miljoner kronor i vite till SL för att inte ha nått upp till tillräckligt många nöjda resenärer.
Stockholms tingsrätt har dömt Arriva som kör tågtrafiken på Saltsjöbanan att betala ett vite på sju miljoner till SL.
Arriva ska också betala SL:s rättegångskostnad på 1,3 miljoner kronor.
Mångmiljonsmällen kommer inte att påverka resenärerna, som höjda biljettpriser, lovar Arriva.

SL och Arriva ingick 2011 ett avtal om att Arriva ska driva tågtrafiken på Saltsjöbanan.

2014 genomförde SL en mätning av hur nöjda tågresenärerna var med tågtrafiken. 59 procent av resenärerna sa sig vara nöjda. Enligt avtalet ska Arriva betala vite om bolaget inte uppnår 65 procent nöjda resenärer.

Arriva vägrade  att betala och hävdade att de mätningar som SL genomförde, och som gjordes under juni och juli, inte ska göras under sommarmånaderna.

SL ansåg att de kan använda de uppföljningsmetoder som de finner lämpliga. SL ansåg även att Arriva enligt avtalet har haft en ”absolut plikt” att uppnå lägst 65 procent nöjda resenärer även under sommarmånaderna.

SL meddelade senare att eftersom Arriva vägrade att betala vitet kvittade SL vitesbeloppet, sju miljoner kronor, mot en betalning som SL skulle göra till Arriva, på motsvarande belopp som vitesbeloppet.

Arriva gick inte med på det utan krävde att deras faktura skulle betalas. SL sa nej.

Arriva vände sig då till domstol.

Stockholms tingsrätt har nu kommit fram till att Arriva har kommit under det gränsvärde för andelen nöjda kunder som avtalet anger, och att det motsvarar ett vitesbelopp på sju miljoner. Stockholm tingsrätt har också kommit fram till att avtalet inte gör några undantag för nöjdhetsmätningar under sommarmånaderna.

Arriva har därför inte rätt att få de pengar SL har hållit inne med. I och med utgången av målet måste Arriva även betala SL:s rättegångskostnad på 1,3 miljoner kronor.

Lokaltidningen Mitt i Nacka har sökt Arriva för en kommentar. I ett skriftlig svar skriver Arrivas kommunikationschef, Christer Ekelund,  att Arriva accepterar domen och att de inte kommer att överklaga.

”De oklarheter som fanns i avtalet valde vi, i samförstånd med SL, att låta tingsrätten pröva”, skriver Christer Ekelund.

Beloppen Arriva nu måste betala kommer inte att märkas i resenärernas plånböcker, som höjt biljettris, enligt Ola Insulander, kommunikatör vid Arriva.

Christian Hoffmann är presskommunikatör vid landstingets trafikförvaltning:

– Vi ser frågan som utagerad i och med tingsrättens dom.