Miljöbilar får ­ändrade regler

STOCKHOLM Den 1 januari infördes hårdare regler för att en bil ska kunna klassas som miljöbil.

Bland annat får elfordon och laddhybrider förbruka högst 37kWh el per 100 kilometer vid ren eldrift. Miljö­fordon befrias från fordons­skatt i fem år från första registreringsdatumet.

De miljöbilar som redan finns får inte sin status förändrad. Skärpningen gäller enbart bilar registrerade från 1 januari 2013.