Tar mildare miljökrav på Nya Skurubron i försvar

Trafikverket försvarar de olika utsläppskraven på Nya Skurubron och Förbifart Stockholm
Trafikverket försvarar de olika utsläppskraven på Nya Skurubron och Förbifart Stockholm
Trafikverket försvarar att miljökraven är lindrigare på brobygget nya Skurubron än på motorvägsbygget Förbifart Stockholm.
Förbifarten har "helt andra förutsättningar" att minska energianvändningen och koldioxidutsläppen än nya Skurubron, enligt Trafikverket.

Den 21 februari skrev Mitt i att entreprenören som bygger nya Skurubron har betydligt lindrigare krav på sig för att minska utsläpp och energeiförbrukning än entreprenören för ett annat stort infrastrukturbygge i länet, motorvägsbygget Förbi Stockholm.

Ska minska med viss procent

För Förbifart Stockholm har Trafikverket satt en minskning av utsläpp och energianvändning till tio procent jämfört med den klimatkalkyl verket tar fram för sina infrastrukturprojekt. För nya Skurubron är minskningen satt till två procent.

Politiker i Nacka och Värmdö som Mitt i kontaktade ansåg att miljömålen borde vara desamma för de båda projekten.

Trafikverket försvarar de olika miljökraven.

Åse Wallin är projektledare för ny Skurubron:

– Det är komplicerat att göra en sådan jämförelse, för detta krävs en omfattande analys och utredning. Varje projekt är unikt med olika förutsättningar dels rent tekniks och dels rent kravmässigt då Trafikverkets arbetssätt utvecklas löpande och kraven mellan olika projekt kan skiljas åt.

”Helt andra förutsättningar”

Åse Wallin fortsätter:

– Vad gäller projekt Förbifarten så har regeringen ställt krav på att minska energianvändningen i tillåtlighetsbeslutet, därmed har Förbifarten helt andra förutsättningar för sitt projekt avseende energianvändning och koldioxidutsläpp.

Klimatkalkylerna som Trafikverket tar fram för sina infrastrukturbyggen bygger på tidigare erfarenheter av hur mycket utsläpp och energi ett bygge orsakar och förbrukar. Entreprenörerna har sedan skyldighet att minska utsläppen och energiförbrukningen med en viss procent jämfört med klimatkalkylen.