450 miljoner för att överdäcka Gudöbroleden

Gudöbroleden.
Gudöbroleden.
Det skulle kosta 450 miljoner att överdäcka Gudöbroleden. Det visar en kostnadsuppskattning.
– För att finansiera det krävs det att man bygger oerhört mycket bostäder i Trollbäcken – flera tusen – och det är inte aktuellt, säger Fredrik Saweståhl (M).

I kostnaden ingår bland annat en 450 meter lång betongtunnel, en gång- och cykelbro och en lokalgata på tunneltaket. Kostnadsuppskattningen gjordes i somras men togs upp på miljö- och samhällsutskottets möte i november som ett informationsärende.

– Frågan om överdäckning har kommit upp då och då genom åren, både från politiskt håll och från till exempel egnahemsföreningen. Vi vill kunna säga vad det kostar och vad det innebär, säger Fredrik Saweståhl (M), kommunstyrelsens ordförande.

En överdäckning skulle börja ungefär där Skogsängsvägen möter Gudöbroleden, gräva sig under rondellen vid Alléplan och komma ut ungefär vid kullen på andra sidan, enligt honom.

Men summan är för hög, anser politikerna.

– Vi är inte beredda att lägga den summan. För att finansiera det krävs det att man bygger oerhört mycket bostäder i Trollbäcken – flera tusen – och det är inte aktuellt. Det stämmer inte med vår politik. Vi har sagt att Trollbäcken ska fortsätta att vara en grön och lummig villastad och sedan förtäta längs centrumstråket längs Vendelsövägen, säger han.

Så ni går inte vidare med det här?

– Nej, nu har vi tittat på det och lägger det åt sidan tills vidare.

Om Trafikverket skulle finansiera en del då?

– Skulle Trafikverket göra en sådan insats då kan vi naturligtvis tala med dem för då minskar våra investeringar. Vi bedömer inte att det är något de prioriterar, det finns i någon länsplan och det finns inte något annat dokument som ens antyder något i den stilen, säger Fredrik Saweståhl.


LÄS MER

Förslag: Rondell vid Gudöbroleden