Miljoner till transportidéer

stockholm KTH, Kungliga tekniska högskolan, ska forska om transportinfrastruktur.

Högskolan har fått pengar till att koordinera ett innovationsprogram, kallat InfraSweden2030.

Vinnova, Energimyndigheten och Formas satsar tillsammans 430 miljoner kronor på fem olika innovationsprogram där Infrasweden2030 är ett.

KTH ska titta på hur nya idéer och innovationer ska implementeras i samhället.