Här miljonsatsas för säkrare trafik

Nära 15 miljoner kronor läggs på trafikförbättrande åtgärder, bland annat på Älgövägen.
Nära 15 miljoner kronor läggs på trafikförbättrande åtgärder, bland annat på Älgövägen.
Infartsparkeringar för cyklar på tre tågstationer, hastighetsdämpande åtgärder på flera vägar, timglashållplats.
Trafikverket betalar ungefär en femtedel av kostnaden, eller tre miljoner kronor, för elva olika trafikåtgärder i Nacka kommun.
Landstinget och kommun lägger sammanlagt 11,6 miljoner.

Nacka kommun och landstingets trafikförvaltning har beviljats ekonomiskt stöd av Trafikverket för elva olika trafikföbättrande åtgärder i kommunen.

På Talluddsvägen har landstinget beviljats stöd för en gångbana och hastighetsdämpande åtgärder. Här går Trafikverket in med 30 procent av totalkostnaden som är på drygt 2 miljoner kronor.

Även på Älgövägen går Trafikverket in med 30 procent av kostnaden, för en timglashållplats. Totalt kostnad: 560 000 kronor.

Likaså lägger Trafikverket 30 procent av kostnaden på Ångbåtsvägen, för tillgänglighetsanpassning av en busshållplats. Total kostnad: 280 000 kronor.

Nacka kommun har i samma veva blivit beviljad ekonomiskt stöd för åtta olika projekt:

På Boovägen ska det byggas hastighetsdämpande åtgärder. Här har kommunen blivit beviljad stöd med hälften av kostnaden. Total kostnad: 784 000 kronor.

Även vid Ektorps skola och på Talluddsvägen ska det byggas hastighetsdämpande åtgärder. Också här lägger Trafikverket halva kostnaden. Total kostnad: 4 miljoner.

En gångbana vid Skrubba koloniområde ska också den få ökad trafiksäkerhet. Total kostnad: 448 000 kronor.

Tre cykelparkeringar

Vid Igelboda station, Neglinge station, och Solsidan station ska infartsparkering för cyklar byggas. Här har Trafikverkets beviljat stöd med halva kostnaden. Total kostnad: 2,2 miljoner kronor.

På Blomstervägen har Trafikverket beviljat ekonomiskt stöd med halva kostnaden för att anlägga regnbäddar. Total kostnad: 1,3 miljoner kronor.

Läs mer om Nacka: Fler misstänks för rån mot unga

Läs mer om Nacka: Falsk läkare försökte lura Nackakvinna