Ny gata ska minska trafikkaoset i Huvudsta

Så kan den nya gatan dras genom Huvudsta.
Så kan den nya gatan dras genom Huvudsta.
Den här synen är snart ett minne blott. Banvallen ska tunnlas in.
Den här synen är snart ett minne blott. Banvallen ska tunnlas in.
Kan detta vara fixkuren mot Solnas eviga trafikinfarkt?
Solna stad vill lägga en ny genomfartsgata OVANPÅ den föreslagna järnvägsöverdäckningen i Huvudsta.
– Det skulle lösa mycket av trafikproblemen, siar Pehr Granfalk (M).

När Mälarbanan dras med två nya spår genom Solna vill staden att hela klabbet ska tunnlas in. Ovanpå en sådan konstruktion får man inte bygga hus på grund av säkerheten, men man kan ju göra annat…

– Vi vill anlägga en helt ny gata ovanpå. Vi har gjort en trafikanalys som visar att det här är ett riktigt bra förslag. Man drar en gata från Huvudstaleden till Huvudstagatan, säger Pehr Granfalk (M).

Den nya vägen skulle alltså sträcka sig från en ny korsning vid Tritonvägen-Huvudstaleden-Frösundaleden och sen förbi Oskarsro och gamla Solna Kulturskola för att sedan anknyta till Huvudstagatan i ytterligare en ny korsning.

Leder om genomfartstrafiken

Fördelen med förslaget skulle vara att mycket genomfartstrafik leds genom delar av Huvudsta där inte lika mycket människor bor. Lösningen är tillfällig, i väntan på ett beslut om att bygga Huvudstaleden i tunnel, menar Granfalk.

Ytterligare en idé som kommit fram i trafikanalysen är att satsa på nya stombusslinjer genom Solna.

– Det behövs till exempel en linje från Bromma via Sundbyberg och genom Solna. Det skulle underlätta otroligt mycket om folk åker buss istället för bil, säger Pehr Granfalk.

Bostäder ersätter studentstugor

Redan idag finns en liknande vägsträckning som den föreslagna, nämligen fortsättningen på Huvudstaleden där de snart rivna studentstugorna står. Men den vägen är inte aktuell att använda.

– Där vill staden istället bygga bostäder. Sen får man bättre trafikflöden med en ny korsning i väster, säger Tomas Andersson.

Solna stad vill bygga bostäderna dikt an ”intunnlingen”, men hur nära man kan bygga bestäms av Länsstyrelsen. Där vill Solna tillsammans med Sundbyberg och Länsstyrelsen jobba igenom frågan i förväg för att lösa eventuella problem.

I Sundbyberg grävs järnvägen ned, något som Solna även önskat. Men det är inte möjligt enligt Trafikverket då stigningen upp mot tågbroarna i Tomteboda är så brant. Istället kapslar man in spåren i en stor låda.

Blir inte intunnlingen som en stor vall?

– Jo, det blir ju väldigt högt. Men bygger man hus utmed den så kommer ena sidan ligga högre än andra sidan. Det här får vi ju studera vidare, säger Tomas Andersson.