Deras krav – minska utsläppen från brobygget

Politiker i Nacka och Värmdö vill ha skärpta miljökrav för nya Skurubron
Politiker i Nacka och Värmdö vill ha skärpta miljökrav för nya Skurubron
Trafikverket måste ställa samma utsläpps- och energikrav på nya Skurubron som på Förbifart Stockholm.
Det tycker några politiker i Nacka och Värmdö.
Alla håller inte med. Värmdös topp-politiker anser att Trafikverket bäst kan bedöma utsläppskraven.

Förra veckan skrev Mitt i att jämfört med ett annat stort infrastrukturbygge i länet, motorvägsbygget Förbi Stockholm, har entreprenören som bygger nya Skurubron betydligt lindrigare krav på sig att minska utsläppen och energiförbrukningen.

Trafikverket tar fram klimatkalkyler för sina byggen, baserad på tidigare erfarenheter av hur mycket utsläpp och energi ett bygge orsakar och förbrukar. Entreprenörerna har sedan skyldighet att minska utsläppen och energiförbrukningen jämfört med klimatkalkylen, med en viss procent.

För Förbifart Stockholm är minskningen satt till tio procent, för nya Skurubron till två procent.

”Bör ställa samma krav”

Politikerna i Nacka och Värmdö är oense om vilka utsläppskrav som ska ställas på byggandet av nya Skurubron. En enkät Mitt i skickade till politikerna i de båda kommunerna visar att några anser att Trafikverket bör ställa samma utsläppskrav på de båda projekten medan andra anser att Trafikverket bäst kan avgöra vilka krav som ska ställas.

Deshira Flankör (M)

Den senare uppfattningen har kommunstyrelsens ordförande i Värmdö, Deshira Flankör (M). I ett mejl till tidningen skriver Deshira Flankör:

– Jag anser att Trafikverket är den som ska vara kravställare utifrån sitt ansvar och sakkompetens. Det ligger i allas intresse att minska utsläppen och energiförbrukningen.

Mats Gerdau (M), kommunstyrelsens ordförande i Nacka, är av en annan uppfattning:

Mats Gerdau (M)

– Min kommentar är att vi verkligen behöver den nya Skurubron. Boo-borna har väntat alldeles för länge redan, vi accepterar inga nya förseningar. Det är Trafikverkets bro, de avgör hur den ska byggas. Sen kan jag tycka att det är märkligt att de har olika utsläppskrav på olika vägbyggen. Vi måste alla göra vad vi kan för att minska klimatutsläppen, vi jobbar stenhårt med det vi kan påverka själva i Nacka. Det förvånar att vänsterregeringen inte gett sin myndighet i uppdrag att ställa lika hårda miljökrav i Nacka som på andra håll.

Inte förvånad

Filip Joelsson (MP), ledamot i kommunstyrelsen i Värmdö, är för sin del inte förvånad över att utsläppskraven är strängare för Förbifart Stockholm än för nya Skurubron. Förbifarten har varit ”ett mer känt och kontroversiellt projekt ur miljösynpunkt”. Filip Joelsson tycker att utsläppskraven borde vara lika:

Filip Joelsson (MP)

– Om Förbifarten sätter standarden för infrastrukturprojekt så är det rimligt.

Sidney Holm (M), ledamot i kommunstyrelsen i Nacka, tycker också han att utsläppskraven borde skärpas:

– Eftersom vi enligt Nackas motto ska vara bäst så borde det ju gälla även här.. Vi behöver efterfråga betong med lägre utsläpp så att kalkylen blir bättre och klimatavtrycket mindre.

Holm tycker inte att utsläppen från brobygget är acceptabla:

– Ska vi klara klimatutmaningen behöver vi ställa högre klimat- och miljökrav på det som byggs. Här har Nacka en guldchans när det byggs mycket.

Mikael Lindström (S), oppositionsråd i Värmdö:

– Värmdöborna behöver en Skurubro för att kunna ta sig fram, men det är klart att Trafikverkets entreprenörer bör ha krav på sig att använda klimat- och energieffektiva byggmetoder.. Det låter märkligt att ha lägre krav på Skurubron än Förbifarten.. Trafikverket bör kunna motivera sina krav och agera likvärdig i olika projekt.

Mitt i söker Trafikverket.