Glesare morgontrafik för populära citybussar

Sex busslinjer påverkas och en ny tillkommer i Trafikförvaltningens nya förslag.
Sex busslinjer påverkas och en ny tillkommer i Trafikförvaltningens nya förslag.
Bussarna som tar Tyresöborna hela vägen till innerstan får sämre turtäthet på morgnarna redan i december om landstingets planer blir verklighet.

– Det är riktigt illa. Vi har ingen spårbunden trafik här och Tyresöborna gillar sina direktbussar till centralen, säger Anita Mattsson (S), 2:e vice ordförande kommunstyrelsen.

Fastnar i morgontrafiken

Det är minst sex busslinjer i Tyresö som föreslås för ändringar. Något som kan bli en hetpotatis i förslaget är bussarna 815C och 818C från Tyresö kyrka och Brandbergen till centralen. Detta eftersom de kommer att gå glesare i morgonrusningen. Vad det gäller 818C blir det hela sex avgångar färre per morgon. Istället fylls det på med fler bussar som går mot Gullmarsplan i förslaget.

– Vi vet att citylinjerna är populära. Men det är många bussar som fastnar i morgontrafiken. Så det är redan idag många trafikanter som väljer bussar till Gullmarsplan istället, säger Daniel Mohlin, marknads- och försäljningschef på kollektivtrafikoperatören Nobina i Södertörn.

Ny busslinje

För att få snabbare turer till just Gullmarsplan föreslås en ny snabblinje, 807X som kommer att få färre stopp än buss 807.

– För boende i Trollbäcken blir den cirka fyra minuter snabbare än vanliga 807:an, säger Daniel Mohlin.

Men Anita Mattsson är inte imponerad av förslaget.

– Det går redan bussar till Gullmarsplan. Jag kan inte se detta som något annat än en kraftfull försämring, säger hon.

”Tyresö kommer att svara”

Kommunerna har fram till maj på sig att lämna in sina synpunkter, berättar Daniel Mohlin.

– Det här är vårt förslag som vi jobbat med under ett år. Nu vill vi ha input. Det är det som remissen är till för, säger han.

Och ett svar är på gång enligt Tyresös miljö- och trafikchef Göran Norlin.

– Vi sitter och jobbar med det nu, säger han.

Fakta

Så påverkas Tyresö

Linje 806 Gullmarsplan – Söderby

Istället för Gullmarsplan så föreslås 806 gå till Farsta strand där ansluter linjen till pendeltåg/tunnelbana.

Linje 807 Gullmarsplan-Svartbäcken

Linjen övervägs utökas med ca 50 nya avgångar.

Linje 807X

Ny linje. Tänkt att enbart trafikera hållplatserna Djurgårdsvägen, Sågen, Grindstugan, Gudö, Trollbäckens centrum samt Gullmarsplan. Syftet är att erbjuda snabbare resor till/från Gullmarsplan.

Linje 815C Stockholms C – Tyresö Kyrka

Minskad turtäthet under morgonen övervägs genom att istället flytta fem turer till linje 815 till Gullmarsplan.

Linje 818C Stockholm C – Brandbergens centrum

Minskad turtäthet med sex avgångar under morgonrusningen övervägs men det förutsätter att linje 807 får ökad turtäthet.

Linje 840 Handenterminalen – Nacka strand

Ändrad linjesträckning. Idag trafikererar linjen Gudbroleden (väg 260) men istället övervägs sträckan Söderbyleden-Vendelsövägen-Dalarövägen. I så fall är det en tillfällig omläggning i väntan på att en eventuell stomlinje för stråket är utredd.

Linje 873 Nyfors – Gullmarsplan och Linje 875 Tyresö kyrka – Gullmarsplan

Hållplats Töresjövägen tas bort i riktning mot Tyresö centrum eftersom den ligger nära korsningen och dessutom före en vänstersväng som skapar problem i trafiken. Hållplats Bollmoraberg flyttas cirka 130 meter västerut för att jämna ut avstånden mellan övriga hållplatser

 

Källa: Trafikförvaltningen