Så mycket kostar nya bussterminalen i Slussen

Ingång för resenärer från Katarinavägen till den nya bussterminalen.
Ingång för resenärer från Katarinavägen till den nya bussterminalen.
Förslag på hur bussterminalens vänthall kan se ut.
Förslag på hur bussterminalens vänthall kan se ut.
Nära två miljarder kronor. Det beräknas den nya bussterminalen i Katarinaberget kosta. I början av nästa år ska planerna klubbas.

Staden vill bygga en ny bussterminal insprängd i Katarinaberget, under Katarinavägen och Mosebacke, som ska ersätta den gamla terminalen i Slussen. Men att bygga en ny bussterminal kostar inte kaffepengar direkt.

Bussterminalenen beräknas nu att kosta 1891 miljoner när den står klar år 2024, om allt går enligt stadens planer. Den nya bussterminalen är dock inte klubbad ännu.

I somras var det samråd, och 333 yttranden kom in. Många pekade på riskerna med att bygga en bussterminal i ett berg, som hur man ska utrymma terminalen om den skulle börja brinna. Flera önskade istället en bussterminal i markplan vid kajen. Kritik riktades också mot att det var svårt att ta till sig materialet för samrådet.

Nästa steg i planprocessen är en granskningsperiod då en justerad planhandling ska ställas ut. Bland annat ska nya skisser visas.

Kommunfullmäktige tar sedan ställning till planerna i februari 2017.

Att bygga om hela Slussen, inklusive bussterminalen, beräknas kosta 12 miljarder.

Läs mer om bussterminalen:

2016/07/14 ”Planerna för bussterminal får kritik”

2016/05/27 ”Så blir nya bussterminalen”

Fakta

De betalar för bussterminalen

Den nya bussterminalen ska planeras, projekteras och genomföras av Stocldiolms stad som byggherre, på uppdrag av Stockholms läns landsting.

Eftersom landstinget kommer att äga terminalen betraktas investeringens totala utgift på 1 891 miljoner kronor som landstingets investering och ingår i landstingets investeringsplan 2017-2021.

Bussterminalen var kostnadsberäknad till 1430 miljoner kronor i prisnivå februari 2014. Staten bidrar med 50 procent, staden och landstinget står för respektive 25 procent.

Kostnaden år 2024 beräknas vara 1891 miljoner, inklusive index. När totalkostnaden överstiger för projektet bekostas det av landstinget till 60 procent och staden till 40 procent.

Källa: Landstinget