Så mycket koldioxid får brobygget max släppa ut

Att bygga nya Skurubron kommer orsaka miljöutsläpp
Att bygga nya Skurubron kommer orsaka miljöutsläpp
Att bygga nya Skurubron kommer orsaka miljöutsläpp.
Jämfört med ett annat stort infrastrukturprojekt i länet – Förbifart Stockholm – är utsläppen relativt små.

Mitt i har tagit del av den klimatkalkyl som Trafikverket beslutat om för den entreprenör som ska bygga nya Skurubron.

Klimatkalkylen visar att brobygget beräknas släppa ut 12 480 ton koldioxid under byggtiden. Det motsvarar ungefär utsläppet av koldioxid från drygt 2 000 personer på ett år.

Max 20 000 fat olja

Kalkylen visar även på en prognos för energiförbrukningen. Energiförbrukningen motsvarar knappt 20 000 fat olja, eller årsförbrukningen för drygt 6 500 oljeeldade villor.

Trafikverket har skrivit in kravet att utsläppen av koldioxid och förbrukningen av energi ska vara två procent lägre än klimatkalkylen.

– Vi har ställt krav på minskade utsläpp, den procentsatsen bygger vi på erfarenhet från tidigare infrastrukturbyggen.  Entreprenören får välja hur de vill minska utsläppen, vi påpekar inte exakt om dom vill välja en mer miljövänlig betong eller minskad åtgång diesel, säger Åse Wallin, projektledare på Trafikverket.

Det innebär i så fall att brobygget max får släppa ut 12 230 ton koldioxid och förbruka max motsvarande 19 600 fat olja.

Utsläpp även när bron står klar

Av klimatkalkylen framgår att även efter att nya Skurubron står klar, kommer bron att orsaka koldioxidutsläpp och förbruka energi, bland annat när bron ska underhållas. Här har Trafikverket satt maxtaket till 227 ton koldioxid per år och en energiförbrukning på 6 191 gigajoule, motsvarande knappt tusen tunnor olja, per år.

Trafikverket kommer att veta om entreprenören följt klimatkalkylen först efter att nya Skurubron står klar.

– När den nya bron är klara ska entreprenören visa att de uppfyllt kraven, exempelvis hur mycket diesel de använt. Först då vi vet, säger Åse Wallin.

Arbete på Förbifart Stockholm i Skärholmen/Kungens Kurva

Förbifart Stockholm. Tunnelarbete i Kungens Kurva/Skärholmen. Foto: Anna Z Ek

Jämfört med ett annat stort infrastrukturprojekt i länet – Förbifart Stockholm – är utsläppen av koldioxid och användandet av energi relativt måttliga. Förbifart Stockholm beräknas släppa ut cirka 570 000 ton koldioxid och förbruka energi motsvarande drygt 1,1 miljoner oljefat. Underhållet av Förbifart Stockholm beräknas att årligen orsaka utsläpp av 1 000 ton koldioxid och förbruka energi motsvarande 28 800 oljefat.

Även i klimatkalkylen för Förbifart Stockholm kräver Trafikverket att entreprenören minskar koldioxidutsläppen och energiförbrukningen, med tio procent. Motorvägsprojektet mellan norra och södra Stockholm får därmed max släppa ut 513 000 ton koldioxid och förbruka energi motsvarande max 990 000 oljefat under den tio år långa byggtiden.