Nacka söker statsbidrag för elva vägprojekt

Nya infartsparkeringar i Orminge planeras, till en kostnad av 6,5 miljoner kronor.
Nya infartsparkeringar i Orminge planeras, till en kostnad av 6,5 miljoner kronor.
Infartsparkeringar i Orminge. Cykelparkeringar vid Neglinge och Solsidans stationer.
Nacka kommun ansöker om statlig medfinansiering för elva trafikprojekt för 2017.
Totalt beräknas projekten kosta 15 miljoner kronor.

Inför 2017 ansöker Nacka kommun bland annat om statlig medfinansiering för att anlägga cykelparkeringar vid Solsidans station och Neglinge station men också för att bygga infartsparkeringar i Orminge.

Kommunen ansöker årligen om medfinansiering för olika trafikprojekt.

– Vi söker varje år, säger Malin Zeidlitz, trafikplanerare i Nacka kommunen.

– Det handlar om platser där vi har statistik och vet att det är hög beläggning och på platser där vi får in synpunkter.

De elva trafikprojekten som kommunen söker bidrag för 2017 beräknas kosta sammanlagt 15 miljoner kronor. Infartsparkeringar i Orminge är en tung post och beräknas kosta 6,5 miljoner kronor.

Nacka kommun ansöker om att få hälften av kostnaden finansierad av Trafikverket men räknar inte med att verkligen få så mycket. Tidigare år har staten enligt Malin Zeidlitz gått in och betalat mellan en och 30 procent av kostnaden.

Ingen av de planerade trafikåtgärderna riskerar att strykas om staten inte medverkar.

– Nej, det skulle jag inte tro, det är åtgärder vi vill utföra, säger Malin Zeidlitz.

Fakta

Här är projektet Nacka söker statligt bidrag för

Boovägen – hastighetsdämpare åtgärder

Ektorps skola – gångbana, hastighetsdämpande åtgärder

Ältabergsvägen, Skrubba koloniområde – gångbana

Igelboda station – infartscykeparkering

Neglinge station – infartscykelparkering

Ångbåtsvägen – tillgänglighetsanpassning busshållplats

Älgövägen – timglashållplats

Blomstervägen – regnbäddar för dagvatten

Orminge – infartsparkeringar

Källa: Nacka kommun