Nina, 11, protesterar: Vill ha gatusopning

Kommunen har börjat sopa gatorna för sent - och för dåligt.
Det anser Nina Bergström Grefve, 11 år, i Utsälje.
Hon har gjort en film om sopningen och ska lämna in en namninsamling till kommunen.

Gruset ställer till det för 11-åriga Nina Bergström Grefve som bor mellan Utsälje och Snättringe. Det är lätt att snubbla när man cyklar, jobbigt att andas in dammet och besvärligt att ta sig fram på gatorna.

Dessutom ligger mycket grus kvar, på de gator och trottoarer där kommunen redan sopat.

Det vittnar flera Huddingebor om till Mitt i, till exempel i den film som Nina Bergström Grefve gjort från hennes bostadsområde.

Det är kul att göra något för samhället

Nina Bergström Grefve

– Det började med att jag var ute med hunden och såg allt damm som kom upp när bilarna åkte förbi. Jag ville göra något åt det och gjorde filmen. Det är kul att göra något för samhället, säger hon.

Fått in 50 namn

Nina Bergström Grefve har fått ihop ett 50-tal namnunderskrifter som hon ska lämna över till kommunen där invånarna kräver bättre gatusopning.

– Vi vill att kommunen ska städa bort smuts och sand snabbare och göra det ordentligt, säger hon.

Billigare att vänta

Karin Hagström är tillförordnad chef på kommunens natur- och gatudriftavdelning. Hon säger att kommunen varit tvungna att vänta tills nätterna är frostfria, för att sopningen ska gå så effektivt till som möjligt.

– En del tycker att det är sent. Men om det är frost på nätterna fryser sanden och då kan man inte sopa direkt på morgonen. Om det finns kvar snöhögar riskerar vi att få göra om jobbet sedan, säger hon.

Entreprenörer sopar

Kommunen har olika entreprenörer i olika områden som sköter sopningen, vilket gör att vissa områden kan påbörjas tidigare än andra.

– Eftersom vi har handlat upp gatusopningen vill vi att entreprenörerna ska ha fullt upp när de är här. Det blir effektivare och billigare. Men vi tittar så klart över om vi kan påbörja sopningen tidigare nästa år, säger Karin Hagström.

Hon kan förstå om folk tycker att sopningen ser slarvig ut.

– Det har varit mycket snö i vinter och vi har sandat mycket. Då kan vi behöva sopa två gånger, i två omgångar och då kan det gå en tid däremellan, säger Karin Hagström.

Fakta

Då börjar gatusopningen

Huddinge kommun har börjat sopa gatorna i Segeltorp och Kungens kurva.

För ett par veckor sedan började gatusoparna även med gång- och cykelvägar i flera centrala delar av kommunen, för att sedan fortsätta i mindre centrala delar.

Nästa vecka, vecka 17, påbörjas sopningen av villagator och bilvägar i resten av kommunen.

 

Källa: Huddinge kommun