Nordost pressar spårpriset

Stopp på Kårstalinjen
Hur det än går i förhandlingarna ska Roslagsbanan blir längre.
Roslagsbanan ska förlängas via Odenplan till Centralen. Men vem ska betala? Och hur mycket?
Nordost förhandlar nu med staten om priset.

För precis ett år sedan kom togs de första konkreta stegen i de så kallade Sverigförhandlingarna. Efter en del oklarheter i början stod det snart klart att Vallentuna, Österåker och Täby kommuner gemensamt skulle  förhandla för en förlängning av Roslagsbanan till T-centralen via Odenplan.

Nu fortsätter förhandlingarna.

– I den bästa av världar har vi ett avtal klart till sommaren, säger Parisa Liljestrand (M), kommunalråd i Vallentuna.

Mycket handlar om vem som ska betala. För nya spår är dyra. Drygt fem miljarder kronor beräknas den diskuterade spårdragningen kosta enligt en utredning från landstinget.

Nyligen kom Dagens industri med uppgifter om att det är problem med finansieringen. Enligt tidningen skulle bland annat en kraftig höjning av trängselskatten kunna vara en metod att få in pengar till satsningen.

Sverigeförhandlarna vill varken dementera eller bekräfta uppgiften.

– Det pågår förhandlingar om vilka projekt som ska vara med och under dessa förhandlingar kan jag inte lämna någon information om något projekt. Vi vet inte idag när förhandlingarna är klara. Ingenting är klart förrän allting är klart, säger HG Wessberg, förhandlingsperson åt statliga Sverigeförhandlarna.

Parisa Liljestrand;Leif Gripestam;Vallentuna;Stockholm Nordost;Arlandaregionen;

Parisa Liljestrand, kommunalråd Vallentuna och Leif Gripestam , kommunalråd Täby.

Nordostkommunerna har dock berättat om de bud som inledningsvis lagts i förhandlingarna. Man har diskuterat en fördelningsnyckel där Vallentuna, Täby och Österåker gemensamt skulle stå för 25 procent av investeringen och stat och landsting resten.

Hur de 25 procenten skulle fördelas mellan kommunerna är inte klart.

– Det skulle inte handla om en tredjedel var utan bygga på befolkningsmängd och nytta av projektet, säger Parisa Liljestrand.

Inledningsvis skulle satsningen kosta Vallentuna kommun dryga 600 miljoner kronor.

– Men den siffran vi diskuterar nu är betydligt lägre, säger Parsia Liljestrand.

Hur mycket lägre?

– Det kan jag inte säga under pågående förhandling.

Hon kan inte heller säga någonting om uppgiften att höjd trängselskatt skulle finansiera spårsatsningen.

– Det handlar väl om staten och landstingets del. Hur de ska få fram sina pengar vet inte vi, säger hon.

LÄS MER: Fortsatt lobbying för Roslagsbanan till Arlanda

Fakta

Så mycket bostäder ska spårsatsningen ge

Om stat och landsting förlänger Roslagsbanan ska kommunerna delvis ”betala” genom att möjliggöra för bostadsbyggande.

  • Vallentuna: Cirka 5000
  • Täby: Drygt 15000
  • Österåker: Cirka 7000

Bostäderna skulle byggas -2035

Här är kommunernas nyttoanalyser

Källa: Sverigeförhandlingarna - nyttoanalyser