Nu rullar pendeltågen på Citybanan

Ett tåg kör fram och tillbaka längs stationerna för att testa de plattformavskiljande väggarna.
Ett tåg kör fram och tillbaka längs stationerna för att testa de plattformavskiljande väggarna.
Det gäller för tågföraren att ha koll på var tåget stannar så tågdörrarna hamnar på rätt plats.
Det gäller för tågföraren att ha koll på var tåget stannar så tågdörrarna hamnar på rätt plats.
De första pendeltågen rullar nu på Citybanan. Det är tester av de plattformsavskiljande väggarna som har dragit igång.

– Nu testar vi så att systemet fungerar som det ska, säger Citybanans byggledare Michael Papinniemi i ett pressmeddelande

Citybanan, som Mitt i har fått provåka, ska öppna i juli 2017 men redan nu färdas pendeltåg längs de nya spåren. Fram till april kommer tester av alla nya tekniska installationerna att genomföras för att se att allt är säkert och fungerar som det ska.

Längs plattformskanten på Citybanans nya stationer finns det glasväggar med dörrar som öppnas när ett pendeltåg stannar på stationen, ett så kallat PFA-system. Det är dessa plattformsavskiljande väggar som nu testas för fullt och testarbetet börjar vid spår 4 på station Stockholm City där ett pendeltåg kör fram och tillbaka hundratals gånger.

– Tågföraren ska få rätt vägledning och plattformsdörrarna ska öppnas när tåget har stannat i rätt position. Vi testar även att manövrering av dörrarna fungerar som det är tänkt, säger Michael Papinniemi.

Plattformsdörrarna är en och en halv meter bredare än tågets dörrar så det är den marginalen tågföraren har att förhålla sig till. Men nu under testerna görs allt i lägre hastigheter än när pendeltrafiken är igång på riktigt.

– Maxhastigheten är 20 kilometer i timmen för att arbetsmiljön ska vara så säker som möjligt. Längre förflyttningar gör vi bara på nätterna när det inte pågår några andra arbeten i tunneln eller på plattformen, säger Michael Papinniemi.

Fakta

Därför valde man plattformsväggar

• Temperaturen på stationerna blir lättare att reglera.

• Luften på stationerna blir renare eftersom väggarna hindrar spridning av de partiklar som bildas när tågens hjul nöter mot spåren.

• Ljud från bullrande tåg minskar.

• Drag från tunnlarna minskar.

• Säkerheten för resenärerna ökar det går att använda hela plattformen utan risk att falla ner på spåren.

Källa: Trafikverket