Min lokala hjälte

Nya tunnelbanan går med plus

Utbyggnaden av Stockholms tunnelbana har kostat 434 miljoner kronor hittills i år.
Utbyggnaden av Stockholms tunnelbana har kostat 434 miljoner kronor hittills i år.
Arbetet med nya tunnelbanan håller budget. Närmare bestämt med 138 miljoner kronor hittills i år.
Anledningen: uppskjutna byggstarter.

I den senaste delårsrapporten för nya tunnelbanans förvaltning står att kostnader och investeringar från januari till augusti 2016 uppgår till 434 miljoner kronor. Budgeten för perioden är på 572 miljoner kronor.

Förvaltningen ligger alltså bättre till än förväntat.

– Det beror helt enkelt på att större delar av projekteringen har skjutits upp efter den omarbetning som gjordes i våras, säger Emma Sahlman, presskontakt vid förvaltningen för utbyggd tunnelbana.

I juni presenterades flera förslag, bland annat för Odenplan och gula linjen och Barkarby och blåa linjen, som ska minska kostnaden för den nya tunnelbanan. Det medförde också att en del arbete senarelades.

Så hur ligger ni till egentligen? Motsvarar marginalen den tänkta kostnaden för projekteringen?

– Det har ju inte skett eftersom vi gjorde ett jättearbete i våras med att arbeta om hela anläggningen. Det går inte riktigt att säga. Det är en väldigt hypotetisk fråga.

Av delårsrapporten framgår också att Stockholm stad inte tänker överlåta marken för den nya tunnelbanan utan det ska skrivas servitut med landstinget.

Ser ni någon risk att servituten på lång sikt leder till högre kostnader för landstinget?

– Nej, vi ser ingen sådan risk, säger Emma Sahlman.

Läs också: Så kan konsten se ut i nya tunnelbanan