Nytt bostadsområde utan kollektivtrafik

Det nya bostadsområdet Morningside marina som planeras i Nacka, får ingen kollektivtrafik
Det nya bostadsområdet Morningside marina som planeras i Nacka, får ingen kollektivtrafik
Det nya bostadsområdet Morningside marina som planeras i Nacka, får ingen kollektivtrafik.
En trafikforskare säger att de som bor i området kommer att bli beroende av bil, något som i sin tur leder till ökad trängsel.
SL har inga planer på att dra en busslinje till området.

Trafikverket har i sitt yttrande om det planerade nya bostadsområdet Morningside marina i Saltsjö-Duvnäs påtalat att närmsta hållplats för kollektivtrafik kommer att ligga 800 meter bort.

Trafikforskaren Maria Börjesson, professor i nationalekonomi på Statens väg- och transportforskningsinstitut, VTI, konstaterar att det inte är ett ”jätteovanligt problem” att nya bostadsområden byggs på platser som saknar kollektivtrafik.

Biltrafiken ökar

I förlängningen betyder det att biltrafiken ökar:

– Bilarna kommer in i stan och det blir trängre både i stan och i Södra länken. Dom (kommunen) exporterar trängsel. Det är det som händer, säger Maria Börjesson.

– Att det blir såna här motsättningar är inbyggt i systemet. Kommunen har detaljplanemonopol och det är svårt att röra. Och landstinget tvingas att hitta bussar som kan gå till området vilket är kostnadsdrivande.

Motstridiga intressen

Orsaken till att kollektivtrafik till nya bostadsområden inte är ett krav beror enligt Maria Börjesson på att kommun har monopol på detaljplaneringen och att landsting har ansvaret för kollektivtrafiken.

Och den tredje parten, staten i form av länsstyrelsen, har inte rätt att stoppa att kommuner bygger där de vill.

Trots att det här är välkända motsättningar har inget gjorts åt det.

– Det är för starka krafter, att säga att kommunerna inte får bygga var de vill går inte. Det bidrar till att kollektivtrafiken har svårt att hänga ihop, säger Maria Börjesson.

Det nya bostadsområdet i Morningside marina kommer att leda till ökad biltrafik, enligt Börjesson:

– Har man så långt till närmsta kollektivtrafik blir det mer biltrafik.

Och blir det barnfamiljer som flyttar in har de troligen två bilar?

– Mycket troligt, säger Maria Börjesson.

Ingen ny busslinje

Hos trafikförvaltningen på Stockholms läns landsting, säger presskommunikatör Claes Keisu att SL inte har några planer på att dra en busslinje till Morningside marina:

– Enligt trafikförvaltningens riktlinjer krävs betydligt fler bostäder för att ny busstrafik ska införas. I trafikförvaltningens yttrande till Nacka kommun under samrådet sades att ingen busstrafik är planera på Saltsjöbadsvägen. Dessutom försvårar Saltsjöbadsvägens bristande standard busstrafikering.

Cathrin Bergenstråhle (M), ordförande i miljö- och stadsbyggnadsnämnd, säger att det ”visserligen är önskvärt med kortare avstånd till kollektivtrafik, men 800 meter till stationen är inte unikt långt i Nacka”.

Cathrin Bergenstråhle påpekar att det redan i dag ligger bostäder i området.

”Generellt planerar vi för max 400 meter när vi bygger nytt, men det fungerar inte överallt.”

– Generellt planerar vi för max 400 meter när vi bygger nytt, men det fungerar inte överallt.

Maria Börjesson på VTI såg helst att bostadsområden som Morningside marina inte byggs.

Hur vill du ha det?

– Att ge länsstyrelserna vetorätt, säger Maria Börjesson.