Nytt hopp för bötfällda bilister

Pervis Gedirli tvingades acceptera sin bot eftersom han inte hade råd med en domstolsprocess. Han är mycket positiv till idén med en parkeringsnämnd.
Pervis Gedirli tvingades acceptera sin bot eftersom han inte hade råd med en domstolsprocess. Han är mycket positiv till idén med en parkeringsnämnd.
Alla gillar idén med en parkeringsnämnd, där tvister mellan bilister och p-bolag kan avgöras. Men ingen vill betala.

– Parkeringsbolagen borde stå för kostnaden, säger infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd (M).

Bilisters ilska över hur parkeringsbolagen beter sig har blivit en regeringsfråga. Infrastrukturministern har haft ett möte med branschen om att införa en parkeringsnämnd som sköts av parkeringsbolagen själva.

– Det är många bilister som känner sig överkörda och drar sig för att gå till domstol. Med en nämnd slipper man en rättslig process. Samtidigt skulle bolagen kunna lära sig av varandra för att förbättra sina kundrelationer. Alla tjänar på en parkeringsnämnd, säger Catharina Elmsäter-Svärd till Lokaltidningen Mitt i.

Infrastrukturministern hänvisar till den norska modellen där p-bolagen finansierar nämnden.

– Parkeringsbolagen borde stå för kostnaden. Bollen ligger nu hos parkeringsbolagen och jag kommer att följa upp hur det går, säger Catharina Elmsäter-Svärd.

Svepark – som är parkeringsbolagens intresseorganisation – vill också ha en parkeringsnämnd.

– Nuvarande lösning där både vi och kunderna måste stämma i domstol är inte bra för någon part. Med en nämnd kan vi lösa tvister på ett enklare sätt, säger styrelseledamoten Christian Rockberger.

Men Svepark vill inte att parkeringsbolagen ska behöva betala för parkeringsnämnden.

– Vår grundinställning är att det allmänna ska finansiera nämnden. Vi i branschen ska träffas i maj och diskutera frågan, säger Christian Rockberger.

Lokaltidningen Mitt i har många gånger berättat om bilister som hamnat i tvister med parkeringsbolag. En av dessa är Sollentunabon Pervis Gedirli som fick en p-bot för att ha stått utanför p-rutan. P-rutan var dock täckt med snö, och han kunde inte se var linjerna gick.

– En parkeringsnämnd skulle vara perfekt. Det är en stor brist i systemet att det inte går att klaga, säger han.

När Pervis Gedirli försökte få rätt svarade parkeringsbolaget att han var tvungen att stämma bolaget i domstol om han ville gå vidare.

– Jag kontaktade en advokatbyrå men drog mig ur eftersom det skulle bli alldeles för dyrt. Det behövs en parkeringsnämnd som försvarar kundens rätt, säger han.