Nytt hopp om cykelväg till Willys

"Cyklisterna har sämre trafikvett än bilisterna", säger Kungsängenbon Claes Finnborg.
"Cyklisterna har sämre trafikvett än bilisterna", säger Kungsängenbon Claes Finnborg.
Vägen till Willys kan få en tillfällig gång- och cykelbana.
Vägen till Willys kan få en tillfällig gång- och cykelbana.
Cyklister väcker heta känslor i trafiken. Med vårens ankomst tas hojarna fram igen och det öppnar upp för gräl i trafiken.

Nu ska Upplands-Bros cykelbanor rustas för 25 miljoner - och en cykelväg till Willys utredas.

Flera cykelbanor i Upplands-Bro är undermåliga. I år ska tre gång- och cykelvägar fräschas upp, en längs Granhammarsvägen, en utmed Hjortronvägen och en på Enköpingsvägen.

Gång- och cykelvägen längs med Granhammarsvägen används flitigt men är inte särskilt trafiksäker. Ett fåtal reflexstolpar är det enda som skiljer fotgängare från den tunga trafiken.

Kommunen har försökt få cyklisterna att använda gångtunneln som går igenom Gröna dalen, men det är få som följer rådet.

– Nu när Norrboda har byggts ut har det skapats en ny länk mellan Tibble, Norrboda och Brunna. Behovet av en gång- och cykelbana har blivit mycket större, säger Susanna Huttunen, trafikingenjör i Upplands-Bro.

När Nobina beslutade att dra in bussen mellan Råby och Fliesbergshuset i Bro väcktes en proteststorm. Kunderna som handlar på Willys tvingas gå den sista sträckan – på en smal och osäker grusväg. Nu väcks nytt hopp om en gång- och cykelväg till varuhuset.

– Vi ska utreda möjligheten att dra en tillfällig gång- och cykelbana intill vägen. Först ska vi beräkna vad det kan kosta, säger Susanna Huttunen.

Först när det nya bostadsområdet i Skällsta har klubbats kan en permanent cykelväg till Fliesbergshuset byggas.

Kungsängenbon Claes Finnborg har precis plockat fram cykeln. Under våren och sommaren trampar han mellan bostaden och Kungsängen station.

– Jag tycker att cykelbanorna är okej. Det viktigaste är att man har trafikvett. Tyvärr är cyklisterna sämre än bilisterna, säger han.

– Jag försöker alltid se mig för när jag cyklar i trafiken.

Susanna Huttunen råder alla cyklister att hålla uppsikt under cykelsäsongen.

– Jag tycker att man ska välja en separat gång- och cykelväg, det är mest trafiksäkert. Om det inte finns någon cykelbana bör man ta det försiktigt och hålla sig i vägrenen. Håll uppsikt och var uppmärksam på resten av trafiken.