Min lokala hjälte

Ökat antal anmälningar om privatleasing

Den konsumentjuridiska rådgivaren i Nacka, Sally Stenberg, har under 2016 sett en fördubbling av ärenden som handlar om klagomål på privatleasing av bilar.
Den konsumentjuridiska rådgivaren i Nacka, Sally Stenberg, har under 2016 sett en fördubbling av ärenden som handlar om klagomål på privatleasing av bilar.
Tv-reklam och en allmän trend att vi som privatpersoner inte alltid behöver äga de saker vi behöver.
Det kan vara förklaringen till att ett ökat antal privatpersoner i Nacka, och i Värmdö, leasar istället för att köpa bil.
Men det kan bli en affär som kostar mer än den smakar. På ett år har Nackas konsumentjuridiska rådgivare sett en fördubbling av antalet anmälningar om privatleasing.

– De som kommer till oss har redan tecknat avtal och sedan upptäckt fel. De frågar om de kan häva köpet, säger Sally Stenberg, konsumentjuridiks rådgivare vid Nacka kommun.

De senaste året har kommunens konsumentjuridiska rådgivare i Nacka sett en kraftig ökning av ärenden som handlar om privatleasing av bilar.

– Jag har min teori och det är att det finns en allmän trend att man inte alltid behöver äga sina saker. Och det har varit mycket tv-reklam, med budskapet att det är ett säkert sätt att äga en bil på, säger Sally Stenberg, konsumentjuridiks rådgivare vid Nacka kommun.

– Det är tyvärr inte alltid så.

Om det blir något fel på bilen har den som leasar bilar sämre rättigheter än den som tar ett lån och köper en begagnad bil.

– Det är ett stort problem att dom här avtalen inte är anpassade för konsumenter, säger Sally Stenberg.

En privatperson som leasar sin bil kan exempelvis inte säga upp avtalet i förtid utan att är skyldig att betala för hela perioden.

Andra frågor som dyker upp från allmänheten som hör av sig till den konsumentjuridiska rådgivaren är vem som har ansvaret om det blir något fel på bilen, om man som konsument kan hålla inne med betalning om man inte är nöjd.

– Det har vi fått frågor om. Och det kan man inte, säger Sally Stenberg.

Ytterligare en fråga handlar om vad som räknas som ”normalt slitage” på en bil den dagen man ska lämna tillbaka bilen. Anser leasingföretaget att bilen har slitits mer än ”marknadsmässigt” får privatpersonen stå för kostnaden.

– Det skapar stor osäkerhet hos konsumenterna.

Framförallt är det privatpersoner i Nacka som hört av sig med frågor om leasingavtal, men även i Värmdö.

– Det senaste året har vi sett en stor ökning av ärenden om leasing, säger Sally Stenberg.

Sedan 2013 har den konsumentjuridiska rådgivaren i Nacka fått in 13 ärenden, varav hälften under året i år 2016.

– Det är en stor ökning för oss som normalt har en eller två frågor om leasingärenden per år annars, säger Sally Stenberg.

Vad har du för råd?

– I dagsläget skulle jag inte rekommendera att leasa bil som privatperson. Det är annat om det är ett stort företag som leasar, de har andra ekonomiska resurser, säger Sally Stenberg.

Tommy Betzén, verkställande direktör vid Motorbranschens riksförbund, säger att privatleasing har ökat ”enormt”, till 30 procent av de bilar som säljs till privatpersoner i dag.

– Leasing ligger i linje med det vi som konsumenter efterfrågar, som att byta telefon. Det är en trend på det sättet, säger Tommy Bentzén.

Han säger att han inte vill avråda privatpersoner att teckna leasingavtal vid köp av bil utan jämför med andra typer av abonnemang som privatpersoner tecknar, som mobilabonnemang:

– Man ska inte avråda, men som alla åtaganden ska man göra det med öppna ögon.

Fakta

Kreditbolag hyr ut bilen

Leasing innebär att ett kreditbolag köper en bil från en bilhandlare med syftet att hyra ut bilen.

Problemen som redogörs för i artikeln här ovan brukar uppstå när konsumenten har frågor, om konsumenten ska vända sig till bilhandlaren eller kreditbolaget. Enligt Sally Stenberg beror det på avtalet.

Den som leasar en bil ska alltid läsa avtalsvillkoren. Jämfört med telefonabonnemang finns inte samma skydd för konsumenten, lagreglering saknas, något konsumenterna inte alltid är vana vid.

Se gärna över leasingkontraktet i förväg med en jurist.

 

Källa: Sally Stenberg, konsumentjuridisk rådgivare Nacka