Oklart när Bankes Bro öppnar igen

Bankes Bro är fortsatt avstängd.
Bankes Bro är fortsatt avstängd.
I juli brann Bankes Bro. Kommunen vet fortfarande inte när den öppnas igen. Bron måste saneras och repareras.

Gång- och cykelbron över järnvägsspåren söder om stationen, Bankes Bro, har varit avstängd sen slutet av juli. Orsaken är en brand den 23 juli som startade i två mopeder inne i bron.

Sen dess har bron varit avstängd och nu meddelar kommunen att bron fortsatt kommer att vara avstängd under hösten.

Enligt den inspektion som har gjorts har branden inte påverkat brons bärande förmåga. Däremot behöver bron saneras och hålet i väggen som uppstod av branden ska täppas till.

Så fort det är gjort kan bron åter öppnas. Gående och cyklister hänvisas fortsatt till Mälarbron eller gångtunneln vid järnvägsstationen.

En polisanmälan gjordes om skadegörelse genom brand men förundersökningen lades ner den 25 juli eftersom polisen hade för få uppgifter att gå på.