olyckor med vilt ska räknas

STOCKHOLM Statens väg- och transportforsknings-institut deltar i ett forskningsprojekt för att klarlägga mörkertalen i rapporteringen om vilt­olyckor.

– Schablontalen som Trafikverket använder i dag är grova och med stor sannolikhet felaktiga, säger Andreas Seiler på Sveriges lantbruks-universitet.