Omkomna förare vanligtvis män

Trafik En studie som Trafik­verket gjort visar att 151 motorförare omkom under 2005–2010 i Stockholm län, vara 18 procent alkoholpåverkade. Av de omkomna var 96 procent män och i vart tredje fall var hastighetsbegränsningen 50 kilometer i timmen.

– Det är anmärkningsvärt att var tredje omkommen motorfordonsförare som varit alkoholpåverkade gjorde det på vägar och gator med 50 kilometer i timmen hastighetsgräns, säger Alexander Hurtig, trafiksäkerhetsstrateg, Trafikverket Region Stockholm i ett pressmeddelande.