Området kring Rålis blir mer cykelvänligt

Cykeltunneln i Rålambshovsparken förbättras.
I höst ska arbete med tunneln under Gjörwellsgatan vara klart.
Just nu pågår ett arbete med att förbättra cykel- och gångtunneln under Gjörwellsgatan i Rålambshovsparken.
Det är sista etappen i ett större arbete för att underlätta för cyklister kring Rålambshovsparken.

Staden har sedan tidigare breddat cykelbanan längs med Norr Mälarstrand och vid nedfarten från Västerbron mot Rålambshovsparken. Ett mindre arbete i tunneln under Gjörwellsgatan återstår.

– Arbetet där pågår nu och beräknas vara klart nu under hösten, säger Ola Eriksson som är presstalesperson på Trafikkontoret.

Vad är syftet med arbetet ni gör i tunneln?

– Cykel- och gångbanan ska breddas och avgränsningen mellan gång- och cykelbana ska bli tydligare. Det ska också bli bättre belysning och bättre svängradie för cykel.

Större arbete vid Fridhemsplan

Just i området kring Rålambshovsparken finns i nuläget inga fler cykelsatsningar planerade. Vid Fridhemsplan pågår däremot ett större arbete som även påverkar cykeltrafiken.

– Övergången över Drottningholmsvägen ska bli säkrare och nya cykelparkering ska byggas utanför tunnelbanenedgången, säger Ola Eriksson.