Orättvis skatt för småbussar

Trafik I dag är det bara bussar som väger 14 ton eller mer som slipper betala trängselskatt. Oavsett om bussar som väger mindre kör människor i kollektivtrafik eller har annan last måste de betala skatten.

Därmed straffas kollektivtrafiken menar Svenska Bussbranschens Riskförbund.

– Syftet med trängselskatt är att minska trängsel och minska utsläpp och då fyller alla bussar en viktig funktion, säger Anna Grönlund, förbundsdirektör, i ett pressmeddelande.

De skriver nu till Näringsdepartementet för att få en ändring i lagen som innebär att all busstrafik ska slippa trängselskatten.