Överkörd på väg hem från Ica

Anders Nordlund tillbaka på olycksplatsen. ”Övergångsstället är för nära rondellen. Det är tillbud här hela tiden”, säger han.
Anders Nordlund tillbaka på olycksplatsen. ”Övergångsstället är för nära rondellen. Det är tillbud här hela tiden”, säger han.
Här är tunnlarna som kan försvinna.
Här är tunnlarna som kan försvinna.
När Farstas gångtunnlar byggs bort tvingas fotgängare upp bland bilarna på vägen.

Anders Nordlund blev påkörd på övergångsstället vid Ica kvantum när han hade varit och handlat.

Bärande på en matkasse skulle Anders Nordlund bara ta sig de 100 meterna från Ica hem till bostaden på Nykroppagatan. Men på övergångsstället vid Farstavägen tog det stopp.

– Det bara small och sen fick jag en rejäl luftfärd, berättar han.

Olyckan inträffade i december. I polisanmälan står det beskrivet hur Anders Nordlund, när han befann sig mitt ute i gatan, insåg att bilen som kom mot honom inte skulle stanna. Det står att han landade på mage på asfalten och att bilens bakhjul körde över hans ben.

– Ingenting var brutet men jag fick ju rejäla blåmärken och en jävla smäll i skallen.

Föraren av bilen misstänks för vårdslöshet i trafik. Enligt polisanmälan kan den låga vintersolen ha gjort föraren bländad.

Men enligt Anders Nordlund hade olyckan aldrig behövt inträffa. Under Farstavägen där han blev påkörd fanns tidigare en gångtunnel. Den fylldes igen för ett par år sedan, när Ica kvantum byggdes.

– Vi som bor på Nykroppagatan, Ölmevägen och Molkomsbacken, vi har alltid tagit tunneln när vi ska till centrum. Många här känner sig otrygga och undrar vad fasen de tog bort den för, säger han.

Ytterligare fyra gångtunnlar i centrala Farsta kan byggas bort de närmaste åren, enligt programförslaget för Tyngdpunkt Farsta.

Det handlar om tunnlar som inte anses välanvända, eller som ligger så att de kolliderar med planer på ny bebyggelse.

– Tunnlar kan gärna finnas kvar om de inte hindrar övrig önskvärd utveckling. På några ställen ser vi dock att man genom att ta bort tunnlar kan få ett bättre markutnyttjande, säger Anna-Stina Bokander, projektansvarig för Tyngdpunkt Farsta.

Det är inte bara i Farsta som tunnlarna är på väg bort – det är en allmän trend inom stadsplanering.

– Trygghet har blivit allt viktigare. Mörka tunnlar gör att framför allt kvinnor väljer andra vägar. Tunnlar är därför ingen jämställd trafikplanering, säger Mathias Wärnhjelm vid Trafikverket.

Förändringen sker dock inte utan motstånd. I Farsta har en handfull personer skrivit till stadsbyggnadskontoret och krävt att gångtunnlarna bevaras.

– Tar de bort tunnlarna tvingar de folk att ta sig upp bland bilarna. Jag brukar följa en liten pojke här i huset till skolan och jag vill kunna göra det på ett tryggt sätt, säger Eva Avellan-Hultman som bor på Larsbodavägen.

Både på Trafikverket och på stadsbyggnadskontoret är man medvetna om dilemmat.

– Bland dem som skadas allvarligt i trafiken är de oskyddade trafikanterna numera i majoritet. Om man flyttar upp gående till samma plan som biltrafiken måste man göra övergången förhöjd eller hastighetsbegränsad. Annars har man bytt ner sig vad gäller säkerhet, säger Mathias Wärnhjelm.

Anna-Stina Bokander betonar att inga formella beslut är tagna. Det görs i kommande detaljplaner. Några tunnlar lär också bli kvar, till exempel den vid Storsforsplan och den precis väster om Farsta gymnasium.

– De är väldigt väl använda. Även i framtiden kommer man att kunna välja att gå eller cykla till centrum via tunnel, säger hon.

Fakta

Tunnlarna som kan tas bort

2 tunnlar under Larsbodavägen, bland annat den vid Hästhagsskolan.

1 tunnel under Farstavägen, öster om Farsta gymnasium

1 tunnel under Nykroppagatan, nära Värmlandsvägen

Källa: Tyngdpunkt Farsta