Min lokala hjälte

Pappa rasar över att skola ”glömdes”

Per Isaksson med dottern Wilma Isaksson-Stagwall vid Vårbergsvägen utanför Västerholms friskola
Per Isaksson tillåter inte sin dotter, 9-åriga Wilma Isaksson-Stagwall, att korsa Vårbergsvägen på egen hand.
Per Isaksson med dottern Wilma Isaksson-Stagwall vid Vårbergsvägen utanför Västerholms friskola
"En gång såg jag en flicka som var nära att bli påkörd av bussen", säger Wilma Isaksson-Stagwall. Pappa Per Isaksson kämpar för att skolbarnen ska få en säkrare trafikmiljö.
Glömde trafikkontoret bort Västerholms friskola när man utformade sitt förslag till nya hastighetsgränser i stadsdelen? Det undrar Vårbergsbon Per Isaksson, upprört.

Per Isaksson har döttrar som går i Västerholms friskola, i 4:an och 6:an. Han och många andra föräldrar är oroliga över alla fortkörare på Vårbergsvägen, som är 50-väg. Många barn korsar vägen när de ska till och från busshållplatsen på morgnar och eftermiddagar, mitt i rusningstrafiken.

– Många av barnen bor i Vårby gård och jag ser hur de springer för att hinna med bussen. Jag har drivit frågan om bättre trafiksäkerhet hårt i föräldraföreningen, haft mycket kontakt med stadsdelsförvaltningen och skrivit medborgarförslag, säger han.

Därför var Per Isaksson mycket nöjd när han fick läsa förslaget ”Tillgänglig busshållsplats på Vårbergsvägen” som gjorts på trafikkontorets enhet för områdesplanering. Den blev klar i juli och föreslår bland annat busshållsplatserna placeras så att de ligger nära den befintliga gång- och cykeltunneln. Det skulle göra att barnen gick i tunneln i stället för över vägen.

– Det är i stort sett ett bra förslag som ökar säkerheten för barnen, säger han om förslaget som genomförs under 2017, om det klubbas.

Desto argare blev han när han läste Mitt i:s reportage om förslag till ändrade hastighetsgränser. I det framgår att trafikkontoret vill höja fartgränsen på Vårbergsvägen, öster om Båtholmsbacken, till 60 kilometer i timmen. Han tycker att det är motsägelsefullt att en enhet på trafikkontoret föreslår en åtgärd som försämrar skolbarnen säkerhet, när en annan enhet tagit fram ett förslag för att förbättra den.

Trafikplaneraren Magnus Ståhl är ansvarig för utredningen om busshållplatser, som gjordes eftersom man fått in många synpunkter om trafiksituationen utanför Västerholms friskola.

– De här två utredningarna har gjorts separat från varandra, men de utesluter absolut inte varandra. Förslaget om busshållplatser kan mycket väl genomföras även om det blir 60-gräns, säger han.

Per Isaksson hoppas innerligt att det inte blir 60-gräns.

– Den här miljön är redan extrem när det gäller trafiken. Jag vill att man sätter upp hastighetskameror, så att bilisterna följer 50-gränsen.

Nämnas bör att trafikkontoret föreslår att fartgränsen blir 30 utanför två andra grundskolor i stadsdelen: vid Alla Nationers fria skola vid Vårholmsbackarna och vid Söderholmsskolan, som ligger på Vårbergsvägen, väster om Båtholmsbacken.

Det får Per Isaksson att undra om trafikkontoret glömde bort Västerholms friskola när man utformade sitt förslag om ändrade hastigheter i Skärholmens stadsdel.

– Skolledningen har också engagerat sig i en säkrare trafikmiljö för barnen, så vi är många som tycker att det här är viktigt, säger han.

Tanken är att hastighetsgränserna på elva vägar i Skärholmens stadsdel ska ändras våren 2017. Skärholmens stadsdelsnämnd var mycket kritisk till förslaget om att höja fartgränsen på Vårbergssvägen, öster om Båtholmsbacken, i sitt remissvar. ”Inte acceptabelt”, skrev man.