Patienter fick vänta på svaren

LÄNET Cirka 1 200 röntgensvar skickades iväg blanka från Aleris röntgenmottagningar, vilket kan ha gett upphov till försenade diagnoser. Det framgår av en lex Maria-anmälan till Socialstyrelsen.

Felet uppdagades genast, men det tog flera dagar innan orsaken hittades. Under ­tiden försenades röntgen­svaren med mellan en och 16 dagar.