Pendlarna är allt nöjdare

Stockholm I januari svarade 79 procent att de var nöjda med kollektivtrafiken, ett av de högsta resultaten hittills.

Undersökningen berör bland annat tidhållning, bemötande och städning. Resenärernas nöjdhet har ökat för alla trafikslag utom buss, där det minskat något.

Resultaten, som började förbättras redan hösten 2014, beror enligt trafikförvaltningen på ökad punktlighet för pendeltåg, satsningar på nya bussar och förbättrad trafikinformation.