Planerna på linbana mellan Väsjön och Häggvik skrotas

linbana väsjön
Idén om en linbana mellan Väsjön och Häggvik skrotas.
Det blir ingen spektakulär linbana, utan mer ordinära bussar, som ska forsla de kommande invånarna i Väsjön till och från Häggvik.
Det står klart sedan kommunstyrelsen har godkänt en utredning som drar slutsatsen att buss, både till Häggvik och Sollentuna centrum, är det bästa alternativet för kollektivtrafiken i det nya området.

Väsjön blir en helt ny stadsdel med upp till 4 400 bostäder, vilket innebär en befolkning på cirka 10 000 personer, när området beräknas vara färdigbyggt under 2030-talet. Även Edsberg, intill Väsjön, ska förtätas.

Linbana mellan Väsjön och Häggvik har varit ett av alternativen för att lösa kollektivtrafikfrågan i det framväxande området – men nu hamnar den idén i papperskorgen.

Tre olika linbanealternativ utreddes

En utredning av områdets kollektivtrafik, gjord av Sollentuna kommun ihop med trafikförvaltningen i Region Stockholm och Trafikverket, visar att buss till Häggvik och Sollentuna centrum är det bästa alternativet.

Totalt har studien bedömt sex olika alternativ och varianter av kollektivtrafiklösningar, plus ett nollalternativ med befintlig kollektivtrafik. Tre av alternativen har inkluderat linbana eller linbana i kombination med bussförbindelser.

Buss billigare och mer flexibelt

De olika alternativen har sammanställts i en så kallad ”åtgärdsvalsstudie” – och slutsatsen är alltså att buss mot Häggvik och buss mot Sollentuna centrum är den kollektivtrafik som är bäst lämpad.

Ett skäl är att både investerings- och driftskostnaden för buss är klart lägre än andra jämförbara alternativ. Ett annat skäl är att buss är mer flexibelt när det gäller att kunna förstärka och förändra kapaciteten i takt med att området utvecklas.

”Väl utbyggd kollektivtrafik är avgörande”

– Väsjön är Sollentunas största utvecklingsområde. En genomtänkt infrastruktur och väl utbyggd kollektivtrafik är avgörande för att trafikförsörja de som bor och verkar i kommundelen, säger Henrik Thunes (M), kommunstyrelsens ordförande, till kommunens hemsida.

Kommunstyrelsen har nu gett kommunledningskontoret i uppdrag att tillsammans med trafikförvaltningen i Region Stockholm och Trafikverket ta fram ett förslag till avsiktsförklaring med ansvar och finansieringsfördelning.

Turtätheten kan ökas redan i höst

Det är trafikförvaltningen som genom Storstockholms Lokaltrafik (SL) har ansvaret för att förse nya bostadsområden och stadsdelar med kollektivtrafik.

SL ser just nu över möjligheten att öka turtätheten till och från Väsjön redan i höstens tidtabell.