P-platser för rörelsehindrade försvann

p-platser för rörelsehindrade försvann. Nu tvingas en flicka gå långt för att komma till porten
När vägen byggdes om blev tre p-platser en. Nu tvingas flickan gå långt till sin port.
När Lekplatsvägen byggdes om blev tre RH-platser en.
– Vi är helt beroende av att kunna parkera intill porten, säger pappan till en funktionshindrad dotter.

Under förra året byggdes Lekplatsvägen om för att bli mer tillgänglig och få bättre belysning. Träd togs bort, cykelvägen breddades på ena sidan och smalnades av på den andra och entrén till Tornparken blev tydligare. Arbetet drog dock ut på tiden, vilket har kritiserats.

Under omgörningen av vägen byggdes även parkeringsplatserna om.

Tidigare fanns här tre platser för rörelsehindrade – så kallade RH-platser. Nu finns här bara en.

Däremot har man utökat de vanliga parkeringsplatserna med ytterligare fyra.

RH-platser är bredare än vanlig p-platser för att man lättare ska komma i och ur bilen.

Tre platser blev en

I hyreshusen intill bor i dag minst tre personer som har parkeringstillstånd för RH-plats och som behöver ha en parkeringsplats nära sin port.

En pappa berättar att han nu behöver parkera ett par hundra meter bort för att sedan gå hem till Lekplatsvägen.

Vi är helt beroende av att kunna parkera intill porten

Pappa

– Min dotter är funktionshandikappad. Hon håller på att bli överkörd eftersom hon kan gå var som helst om jag inte håller henne i handen. Vi är helt beroende av att kunna parkera intill porten, säger han.

Pappan har även kritik mot omgörningen av gatan.

– Folk åker nu med bil på den bredare cykelvägen eftersom man tagit bort den lilla rondellen där man tidigare kunde vända. Nu måste man åka ända upp till änden av vägen för att vända, och då passera den förskola som ligger där precis intill vägen, berättar han.

Lekplatsvägen i Sundbyberg

Två RH-platser har bytts ut mot fyra ”vanliga” parkeringsplatser. Foto: Åsa Sommarström.

Fastighetsägarens ansvar

Kommunen har enligt plan- och bygglagen ingen skyldighet att ordna samma antal RH-platser som det finns utfärdade RH-kort hos dem som bor intill gatan.

Och de har bedömt att parkeringen borde innehålla fler p-platser som är avsedda för alla, i samband med att de byggde om gatan.

– Stadens ansvar är till största del att anordna RH-platser där besökande personer med rörelsehinder befinner sig. Det ska vara enkelt att hitta en RH-parkeringsplats nära intill till exempel en serviceanläggning, förklarar Jonas Leandersson, projektledare på kommunen.

Ansvaret att ordna RH-platser intill bostäder ligger enligt lagen på fastighetsägaren, det vill säga Förvaltaren i det här fallet.

Förvaltaren äger dock ingen mark runt husen på Lekplatsvägen och har ingen möjlighet att bygga egna parkeringsplatser.

– Vad jag vet äger vi gångvägarna och några trädgårdsytor. De boende måste helt enkelt vända sig till staden och be dem ompröva sitt beslut, säger Anders Sundqvist, kommunikationschef på Förvaltaren.

Kommunen följer lagen

Enligt Nils Duwähl, ordförande för De handikappades riksförbund (Stockholmsavdelningen) så finns inga speciella regler för RH-platser.

– Jag kan ju tycka att det är märkligt att man plockar bort platser så här, men det finns inget i lagen som säger att kommunen måste behålla dem, förklarar han.

Kommunen får då helt enkelt betala för att först ta bort platserna, och sedan sätta tillbaka dem igen

Nils Duwähl

Det de boende kan göra är att ansöka om bostadsanpsassning hos kommunen menar Nils Duwähl.

– Då får man en skylt med ”förhyrd plats” uppsatt. Det blir ju ingen plats för rörelsehindrade, men den blir deras egen. Kommunen får då helt enkelt betala för att först ta bort platserna, och sedan sätta tillbaka dem igen, säger han.