Värmdöpolitiker kräver att få slippa broavgiften

Mikael Lindström (S), vill att Värmdöborna ska slippa broavgiften på nya Skurubron
Mikael Lindström (S), vill att Värmdöborna ska slippa broavgiften på nya Skurubron
Värmdöpolitikerna Deshira Flankör (M), och Mikael Lindström (S), vill att Värmdöborna ska slippa betala för att köra på nya Skurubron.
– Någonting är riktigt fel när Trafikverket endast är villig att finansiera en tredjedel av kostnaden för nya Skurubron, säger Deshira Flankör.
Trafikverket har inga planer på att ändra brofinansieringen.

Texten har uppdaterats

I höst börjar nya Skurubron att byggas. Brobygget kommer delvis att bekostas av staten men två tredjedelar av kostnaden kommer att betalas av de som kör på bron, med en avgift.

Värmdöbor liksom Nackabor och alla övriga som kör på bron, får betala en avgift.

Deshira Flankör (M), kommunstyrelsens ordförande i Värmdö:

– Värmdöborna ska inte betala det som ligger på statens ansvar. Någonting är riktigt fel när Trafikverket endast är villig att finansiera en tredjedel av kostnaden för nya Skurubron som är den enda landförbindelse vi har till fastlandet.

Deshira Flankör jämför med att Trafikverket finansierat halva kostnaden för lilla Lidingöbron ”som inte ens är till för biltrafik”.

Mikael Lindström (S), oppositionsråd i Värmdö, anser att Värmdöborna har tagits som ”gisslan” av Nackapolitikerna i finansieringen av bron. Bron ligger på Nackas mark vilket innebär att Värmdö inte fått vara med i den uppgörelse Nacka slutit med Trafikverket.

– Det är Nacka som har drivit fram en snabbare byggnation av Skurubron. I den dealen med Trafikverket ingick en avgiftsfinansiering av bron. Det är något som kommer straffa Värmdöborna väldigt hårt, vi ska betala för vår enda landförbindelse till Stockholm, säger Mikael Lindström.

Värmdöborna bör slippa avgiften

Mikael Lindström anser att Värmdöborna bör undantas från avgiften, något han säger att samtliga partier i Värmdö är överens om. Han ser ett parallellfall till Lidingö. Lidingöborna slapp trängselskatt i och med att Norra länken byggdes.

– Vi tycker att Värmdöborna ska undantas från avgiften. Det går uppenbarligen att lösa.. Det vore rimligt att hitta en undantagslösning för Värmdö så Trafikverket får ta längre tid på sig att finansiera.

Mats Gerdau (M), kommunalråd i Nacka, tillbakavisar att skulden ligger på Nackapolitikerna.

– De alternativ vi hade vid förhandlingen med Trafikverket var antingen en ny Skurubro med avgifter, eller kanske en Skurubro år 2030 utan avgifter. Men vare sig den borgerliga eller socialdemokratiska regeringen har avsatt pengar till nya Skurubron.. Skulle Trafikverket komma fram till att de hittar en miljard i byrålådan, skulle jag verkligen applådera. Ingen skulle bli gladare än jag om vi slapp avgifter.

Riskerar försena brobygget

Sofia Heldemar är strategisk planerare på Trafikverket:

– Syftet med att bygga nya Skurubron är att förbättra trafikframkomligheten vilket främjar utveckling av Nacka- och Värmdölandet. I dag finns tydliga brister i bron. Avtalet mellan Trafikverket och Nacka kommun är att två tredjedelar ska finansieras av avgifter. Om vi inte skulle hitta en finansiering skulle vi i så fall få skjuta byggandet av en ny bro på framtiden.

Att Värmdö inte fått vara med när avtalet skrevs, förklarar Sofia Heldemar:

– Trafikverket tecknar avtal med den kommun där projektet ligger, inte med alla kommuner.

Att Lidingöborna undantogs från trängselskatt när Norra länken byggdes går inte att jämföra med byggandet av nya Skurubron, enligt Sofia Heldemar, beslutet om undantag från trängselskatt bygger på en helt annan lagstiftning. Finansieringen av nya Skurubron bygger på Lagen om infrastruktur på väg, som gör det möjligt för regeringen att besluta att broarna i Sundsvall, Motala, och Skurubron delvis finansieras av de som som använder bron.

Det blir komplicerat, det kan leda till att en del väljer att skriva sig i ett visst område för att slippa avgiften. Nackabor kan till exempel skriva sig i Värmdö.

Sofia Heldemar, Trafikverket

– Undantag skulle strida mot grundprincipen i finansieringsstrukturen. Även om man bortser från det är undantag praktiskt svårt att genomföra. Hur kan ett sånt undantag se ut? Det blir komplicerat, det kan leda till att en del väljer att skriva sig i ett visst område för att slippa avgiften. Nackabor kan till exempel skriva sig i Värmdö.

Hur slutar det här?

– Jag har inte så stora förhoppningar att vi slipper avgiften men jag hoppas att man hittar en lösning, säger Mikael Lindström.