”Solna har inte prioriterat säkra skolvägar”

Tobias Östberg och Miljöpartiet har drivit frågan om säkra skolvägar.
Tobias Östberg och Miljöpartiet har drivit frågan om säkra skolvägar.
Tobias Östberg (MP) tycker att barnens säkerhet går före föräldrars rätt att lämna av barnen nära skolingången med bil.
– Jag blir provocerad när vissa föräldrar tycker att deras rätt att lämna med bil vid skolingången självklart går före barns rätt till en trygg och säker skolväg.

Igår rapporterade Mitt i om att flera föräldrar var upprörda för att de riskerade böter när de lämnade av sina barn vid Råsundaskolan. Parkeringsbolaget Noka har placerat ut en vakt som gav föräldrar böter om de stannade bilen framför skolan, där det råder parkerings- och stoppförbud.

Miljöpartiets Tobias Östberg är en av dem som drivit frågan om säkra skolvägar för barn i Solna och tycker det är bra att det är parkerings och stoppförbud framför skolan.

Han upprörs över föräldrarnas reaktion på parkeringsvakten och stoppförbudet.

– Kommunen har ett stort ansvar här, men jag blir provocerad när vissa föräldrar tycker att deras rätt att lämna med bil vid skolingången självklart går före barns rätt till en trygg och säker skolväg. Särskilt när vi vet att det är just föräldrar som lämnar med bil som är den största trafikfaran för barnen, säger Tobias Östberg (MP).

Bilen har för länge fått gå före barnen i planeringen

Tobias Östberg (MP)

Han menar att trafikkaoset och upprördheten är resultatet av att Solna inte prioritet säkra skolvägar.

– Bilen har för länge fått gå före barnen i planeringen. Här krävs åtgärder så fler föräldrar vågar låta sina barn gå och cykla till skolan. Sen finns det föräldrar som behöver skjutsa med bil. Då ska det finnas en tydlig avlämningsplats en bit ifrån skolan.

Vad säger du till de föräldrar som menar att de inte vill låta sina barn gå ensamma till skolan?

– Det finns så stora vinster med ett Solna där fler barn kan ta sig för egen maskin till skola, fritid och kompisar. Barnen får chansen att bli mer självständiga och det är bättre för hälsan.

En viktig insats för att höja trafiksäkerheten är att minska biltrafik

Andreas Evestedt, stadsmiljöchef i Solna stad

Solna stad svarar att parkeringsbevakningen som sker vid platsen är i linje med reglerna som gäller där. Förra året antog Solna stad en plan för säkrare och tryggare skolvägar i kommunen. Först ut med insatser utifrån planen är Bergshamraskolan och just Råsundaskolan.

– Vi kommer under året att genomföra insatser i trafikmiljön vid de båda skolorna, som bland annat innebär att se över så att hämtnings- och avlämningsplatser finns tillgängliga och är placerade vid lämpliga platser. En viktig insats för att höja trafiksäkerheten är att minska biltrafik i den direkta närheten till skolor där många barn rör sig och kollisionsrisker finns, säger Andreas Evestedt, stadsmiljöchef i Solna stad.