Rålambsvägen ska bli säkrare

Rålambsvägen
Rålambsvägen ska bli säkrare
Rålambsvägen ska byggas om och bli säkrare. Bland annat byggs farthinder och ny cykelbana.

Rålambsvägen ska bli säkrare. Det vill trafikkontoret som till nästa trafiknämnd föreslår en rad förändringar på gatan. Bland annat ska man stoppa bilar från att köra för fort genom farthinder samt anlägga cykelfält och cykelbana längst sträckan.

Men åtgärderna är inte bara en fråga för de närboende utan också en del av ett test. Efter att hastigheterna förändrats på en rad platser på Kungsholmen, som Mitt i tidigare berättat om, har SL framfört farhågor om att olika sätt att få bilister att hålla hastigheterna kan göra det svårare för bussar att hinna fram i tid.

– Trafikförvaltningen har hört av sig och är oroliga över hur det ska fungera längre fram när man gör fler hastighetsåtgärder. Därför har man valt de två olika teststräckor, säger trafikborgarrådet Daniel Helldén (MP).

En av sträckorna är Rålambsvägen, den andra är Bäckvägen i Hägersten.

– På Rålambsvägen finns det mycket yta man kan spela med när man gör testerna, säger Daniel Helldén och fortsätter.

– När vi sedan gör omskyltningar av hastigheter runt hela Stockholm finns det massor av ställen det kommer att behövas fysiska åtgärder på för att bilarna ska sänka hastigheten. Det handlar om enorma investeringar och det gäller det att vi vet att det funkar för bussarna. Ombyggnationerna är planerade till hösten 2017 och våren 2018.

Fakta

Det här ska göras med Rålambsvägen

Övergångsstället direkt väster om Vitalisvägen byggs om och hastighetssäkras med busskuddar.

Cykelfält anläggs i östgående körriktning från korsningen med Viktor Rydbergs gata till Wennerbergsgatan.

Korsningen vid Rålambsvägen 14-17 byggs om och utformas med hastighetssäkrande ramper innan övergångsställena i respektive korsningstillfart. Körbaneytans bredd minskas i båda körriktningarna.

Cykelfält anläggs i östgående körriktning från Rålambsvägen 11 till befintlig cykelbana tar vid väster om korsningen med Gjörwellsgatan.

I östgående körriktning, på sträckan mellan Wennerbergsgatan och korsningen vid Rålambsvägen 14-17, anläggs enkelriktad cykelbana. Körbanan smalnas av och två befintliga fickbusshållplatser byggs om till stopphållplatser. I västgående körriktning smalnas körbanan av förbi korsningen med Wennerbergsgatan.

Källa: Trafikförvaltingen