Regeringen presenterar förslag på miljözoner

Tomas Eneroth (S) och Karolina Skog (MP).
Tomas Eneroth (S) och Karolina Skog (MP).
Regeringen föreslår på fredagen att kommuner ska kunna bestämma om miljözoner i stadsmiljön. Det betyder att visa bilar, främst diesel, kan förbjudas i Stockholms innerstad från år 2020.

Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) och miljöminister Karolina Skog (MP) presenterar förslag på miljözoner på en presskonferens under fredagen.

– Regeringen ger kommunerna möjlighet at införa tre miljözoner, säger Eneroth (S) på en presskonferens.

Kommuner ska kunna besluta om att införa miljözoner i sina städer från år 2020.

– Nu ger vi kommunerna det kraftfulla verktyg de länge efterfrågat, säger Karolina Skog (MP).

Ministrarna föreslår att kommunerna inför zonerna stegvis.

Fakta

Regeringens förslag på zoner

Miljözon 1

Den första miljözonen reglerar tunga fordon. Kommuner kan redan idag besluta om miljözoner för vissa tunga fordon (lastbilar och bussar). Miljözoner finns därför redan idag i åtta kommuner. Dagens miljözoner innebär att fordon som uppfyller utsläppsklass euro 5 och högre får köra i miljözonen till och med utgången av 2020. Därefter får bara fordon som uppfyller utsläppsklass euro 6 köra i zonen.

Miljözon 2

I den andra miljözonen ställs krav på personbilar.

  • Till en början kommer dieselbilar som uppfyller utsläppskraven för Euro 5 och Euro 6 få köra där. Men 1 juli 2022 kommer kraven skärpas till att endast dieselbilarna Euro 6 får köra. Samma sak gäller för elhybrider och laddhybrider med dieselmotor.
  • För bilar med bensinmotor gäller att de får tillträde om de klarar Euro 5. Det gäller även för elhybrider, laddhybrider, fordonsgasbilar och E85-bilar.
  • Även bilar som har bättre miljöprestanda får köra här t.ex. elbilar och bränslecellsbilar.

Miljözon 3

I den tredje miljözonen ställs högst krav. I den zonen får endast renodlade elbilar, bränslecellsbilar och gasbilar i Euro 6 köra. För tunga fordon ställs också höga krav. Här får elfordon, bränslecellsfordon, laddhybrider i Euro 6, och gasfordon i Euro 6 köra.

Källa: Regeringen