Regeringskris försenar dubbelspår till Kragstalund

Stopp på Kårstalinjen
Förseningar på Kårstalinjen ska bli färre när dubbelspåren byggs.
I år skulle Roslagsbanan ha fått dubbelspår till Kragstalund och därmed blivit tåligare mot störningar.
Men utbyggnaden överklagades och ärendet gick ända upp till näringsdepartementet – där den fastnade under regeringskrisen.
Nu måste upphandlingen göras om.

Om allt hade gått enligt planerna skulle arbetena med att lägga dubbelspår från Kyrkbyn till Kragstalund ha påbörjats i april och vara klara i september i år. När hela utbyggnaden är klar skall Kårstagrenen av Roslagsbanan bli mindre känslig för störningar och stopp. Med dagens enkelspår påverkas också mötande tåg när det uppstår förseningar i en riktning och de sprider sig sedan till de andra tågen på linjen. När det finns dubbelspår blir konsekvenserna inte lika stora eftersom tågen kan passera varandra.

Men det som kallas Järnvägsplanen för planerad byggnation 2019 mellan Täby Kyrkby och Kragstalund överklagades och ärendet gick ända upp till näringsdepartementet. Där det fastnade under höstens regeringskris.

– När vi inte fick någon ny regering drog det ut på tiden, säger Claes Keisu på trafikförvaltningens presstjänst. Och när det väl var klart så var upphandlingarna inaktuella. Entreprenörerna kunde inte utföra arbetena på den tid som de åtagit sig.

Ett års försening

Trafikförvaltningen måste nu göra om upphandlingarna. Arbetena planeras den här gången pågå mellan april och november nästa år.

De nya upphandlingarna är ännu inte klara och därför vågar trafikförvaltningen ännu inte ange några exakta datum för hur länge arbetena kommer att pågå.