Ringlinjerna läggs ner i Danderyd

Busstationen Danderyds sjukhus.
Bussnätet görs om efter årsskiftet.
Ringlinjerna 601 och 602 läggs ner, Danderyds kyrka får fler bussturer på söndagar och buss 606 till Djursholm börjar gå oftare på vardagar. Nästa år görs bussnätet i Danderyd om.
Fakta

Nya tidtabellerna:

Nya tidtabellen, med bland annat dessa förändringar, börjar gälla den 9 januari:

Nya 601:an kommer att gå mellan Sätra äng och Svalnäs gästhem via Danderyds sjukhus och Stocksund.

Buss 602 kommer att gå mellan Danderyds sjukhus och Djursholm via Nora torg och Danderyds gymnasium.

Buss 602 X kommer att gå specialturer, en tur på morgonen och två på eftermiddagen, mellan Sätra äng och Danderyds gymnasium.

Buss 606: Turtätheten utökas från 30- till 15-minuterstrafik på vardagar mellan Danderyds sjukhus och Djursholms torg.

Danderyds kyrka: Buss 611 får fyra avgångar via Danderyds kyrka i riktning mot Östra Byle på söndagar.

Tranholmen: Kommunen hade önskat att SL på prov skulle införa en buss för Tranholmsborna. Så blev det inte – men kommunen kommer att fortsätta föreslå detta.

Mer information finns på landstingets hemsida.

Källa: SL/Arriva.

Den största förändringen inför nästa år är att ringlinjerna 601 och 602 läggs ner och ersätts med nya busslinjer som inte blir ringlinjer.

Syftet, enligt trafikplanerare Jonas Frejd på Danderyds kommun, är att få snabbare busslinjer, ökad turtäthet, bättre punktlighet och fler resenärer.

– I samråd med kommunen har SL och Arriva gjort om busslinjerna. Linjerna bryts upp för att få tätare turer till bland annat Mörby centrum och sjukhuset och bättre passning mot skolorna och Danderyds gymnasium, säger Jonas Frejd.

Men de nya linjerna 601 och 602 kommer inte att gå in på lika många smågator som tidigare. I stället kommer bussarna att stanna på större vägar, vilket kan öka gångavståndet för resenärerna i de olika bostadsområdena.

Detta är Inger Olsson Blomberg (M), förste vice ordförande i tekniska nämnden i Danderyd, kritisk till.

Hon syftar på att buss 601 inte kommer att gå via hållplatserna Borgen – Ekbacken – Klingsta park mer än på morgonen och eftermiddagen när skolan börjar och slutar.

– Från politiskt håll har vi inte deltagit i dessa beslut. Det är bekymmersamt om bussen inte går denna slinga mer än för skolbarnens skull. Många äldre åker från exempelvis Ekbacken för att handla i Mörby centrum på förmiddagen. Då blir det långt att gå för att släpa hem matkassar, säger hon.

Inger Olsson Blomberg befarar även att bilåkandet kommer öka, samt att fler bussresenärer kommer att känna sig tvingade att gå igenom Nora träsk till och från bussen i mörkret.

– Det är en trygghetsfråga. Jag går med hunden där i mörkret men har grannar som inte vågar det, säger hon.

Men Jonas Frejd tror ändå att flertalet Danderydsbor kommer att uppskatta att busslinjerna blir  effektivare när restiderna kortas.

– Vi har sett att linjerna blir långsamma och inte lika attraktiva idag, vilket gjort att flera valt bort bussen och tagit bilen i stället. För de allra flesta tror vi att det blir attraktivare turer nu. Men vi kommer att se över frågor som belysning på de sträckor de resenärer får promenera extra. Vi kommer även att följa utvecklingen och utvärdera detta, säger Jonas Frejd.