Rondellbygget ett halvår försenat

Ombyggnationen av Petterbodarondellen har ännu inte påbörjats.
Ombyggnationen av Petterbodarondellen har ännu inte påbörjats.
Byggstart i november 2016, sa man först.
Nu bråkas det om vem som ska få utföra arbetet – och under tiden fortsätter köerna på Tyresövägen.

Redan för flera månader sen skulle Petterbodarondellen i korsningen Tyresövägen/Energivägen ha börjat byggas om. Löftet kom om en tvåfilig rondell för att lätta upp den flaskhals som bidragit till långa köer morgon- och kvällstid. Men trots att kalendern redan visar mars månad finns det inget som tyder på att bygget är på gång.

Kamp mellan byggarna

Från kommunen rapporterar man att det hela beror på att en upphandling har överklagats, angående den som utsetts till att utföra ombyggnationen. Upphandlingschefen Tomas Björkman har följt händelseförloppet och menar att det inte rör sig om något ovanligt.

– De som kommit två i upphandlingen har lagt in en överklagan angående byggplanen. Det som händer då är att ärendet hamnar i förvaltningsrätten och att ta hand om den typen av mål har en snittid på ungefär sex månader, säger Tomas Björkman.

Enligt honom är det långt ifrån ovanligt att den här typen av ärenden överklagas, men tråkigt för de som drabbas.

Fakta

Så ser byggplanerna för rondellen ut

  • Vägen ska breddas
  • Rondellen får ytterligare ett körfält
  • Utfarterna blir större
  • Gång- och cykelbana ska byggas under vägen

Mer om Tyresö:

Räkna med köer när Tyresös flaskhals byggs om

Linus snabb inför brittiska Formel 4

”Noah är Tyresös hjälte!”