Rondellerna blir allt fler

stockholm Antalet rondeller ökar kraftigt i Stockholm. Det visar uppgifter från Statistiska centralbyrån (SCB).

2005 fanns 28 rondeller i Stockholms stad, 2010 hade antalet ökat till 49. Huddinge hade gått från 34 till 48 rondeller under samma period. Klart flest rondeller har Göteborg med 130 rondeller.

Enligt SCB består 43 procent av den bebyggda marken i Sverige av vägar och annan trafikinfrastruktur. Den totala väglängden är 580 000 kilometer, vilket motsvarar 14,5 varv runt jorden.