Fler tåg från Rönninge – färre från Tullinge

Tullinge pendeltåg
Från och med augusti nästa år kommer färre tåg stanna i Tullinge i högtrafik.
Rönninge ska få fler pendeltåg i rusningstrafik. Tullinge färre.
SL har tänkt om när de planerar för den nya snabbtågstrafiken.

SL ska få fler tåg i rusningstrafik. SL har tänkt om till Salembornas fördel. Det är i alla fall planen om Trafikverket godkänner SL:s ansökan. Hur många tåg det blir finns det olika bud om. Informationen som tidningen fått går åt olika håll. Det har varit bud på både 6 och 8 tåg i timmen i så kallad högtrafik mellan kl 6-9 på morgonen. Salems kommunalråd kan dock konstatera att planen ser bättre ut för Rönninge än tidigare. Då var tanken att en del tåg skulle köra förbi Rönninge.

Rönninge station.

Rönninge station får fler tåg.

Rönninge station.

– Det är bra. Tjänstemännen ska ha tagit hänsyn till vilka alternativ orterna har till pendeltåg i sin planering. Och jag tror att vi har fått fram budskapet att Rönninge inte har några alternativ till pendeltåget, säger Salems kommunalråd Lennart Kalderén (M) som också är ledamot i trafiknämnden i landstinget.

Tullinge – färre tåg

För Tullinges del kommer den nya trafiken nästa höst innebära färre tåg i rusningstrafik (Se faktarutan längst ned för antal avgångar från alla stationer)

– Vi är förvånade av att de inte väljer alternativet att stanna vid alla stationer. Det här är ingen bra lösning. Befolkningen ökar i Tullinge och det är inte bra om det blir färre tåg i rusningstrafik. Det är mycket folk på perrongen och vi vill få fler att åka kollektivt. Vi kommer att framföra att det är olyckligt om så sker och vill ha en förklaring, säger Botkyrkas kommunalråd Gabriel Melki (S).

Tumba får fler

Enligt information från SL beror förändringarna på att de inte får köra lika många pendeltåg på järnvägen som de först såg framför sig.

Tumba ska dock få fler tåg i högtrafik i augusti nästa höst (se faktarutan) Dock inte lika många i låg- och mellantrafik som det först var tänkt.

Start i augusti 2018

I december inför SL den nya tågtrafiken där vissa så kallade snabbtåg hoppar över vissa stationer för att ta sig snabbare fram på linjerna. För pendeltåget som går förbi Tullinge, Tumba och Rönninge kommer dock den nya trafiken att dröja till augusti nästa år pågrund av ombyggnationer i Södertälje. Men efter det kommer några av tågen att hoppa över Stuvsta och Tullinge. Dock inte Rönninge som det först var tänkt.

 

Fakta

Så många avgångar blir det

Tullinge – Färre

8 tåg i timmen i högtrafik blir 6.

4 tåg i låg- och mellantrafik.

Tumba – Fler

8 tåg i timmen blir 10 i högtrafik.

I låg- och mellantrafik 4 tåg i timmen.

Rönninge – Fler

6 (eller 8 tåg  )i högrafik mellan klockan 6-9 på morgonen.

(Informationen om antal avgångar i högtrafik har gått åt olika håll, men senaste budet från SL är 6 tåg i timmen )

I låg- och mellantrafik 4 tåg i timmen.

Flemingsberg – Fler

8 tåg i timmen blir 10 i högtrafik.

I låg- och mellantrafik 4 tåg i timmen.

Huddinge – Fler

8 tåg i timmen blir 10 i högtrafik.

I låg- och mellantrafik 4 tåg i timmen.

Stuvsta – Färre

6 tåg i timmen i högtrafik istället för 8 i dag.

I låg- och mellantrafik 4 tåg i timmen.

Källa: SL