Roslagsbanan stängs av igen 2019

Avstängningar ännu en gång.
Avstängningar ännu en gång.
Vallentuna- och Kyrkbybor får också nästa år ta bussen mellan Kyrkbyn och Kårsta.
I fem månader kommer trafiken på Roslagsbanan att stängas av.

Vallentunabor som pendlar med Roslagsbanan hade ett tufft år i fjol. Medan Roslagsbanan rustades upp var Kårstagrenen avstängd helt mellan januari och augusti och resten av året var trafiken begränsad. Trafiken ersattes med bussar medan det lades ut dubbelspår mellan Roslags Näsby och Visinge.

Nästa år läggs dubbelspår mellan Täby Kyrkby och Kragstalund och under tiden, mellan april och september, ersätts trafiken mellan Kårsta och Kyrkbyn med buss.

– Det är naturligtvis inte bra att Roslagsbanan ska stängas av igen. Jag tror vi alla börjar få nog av det, säger Parisa Liljestrand, M, kommunstyrelsens ordförande i Vallentuna. Men när det här är över har den ett betydligt bättre läge än tidigare med större turtäthet och bättre säkerhet.

Hon tror ändå att den avstängning som görs nästa år kan bli mindre besvärlig än den som gjordes 2017. 

– Vi vet vilket kaos det var när tågtrafiken var avstängd förra året. Vi ville nu att de tar hänsyn till att vi är en stor kommun och en stor pendlingskommun. Så att avstängningen sker på sommaren är ett direkt resultat av att vi haft en dialog med trafikförvaltningen. Sommartid är belastningen lite mindre och dessutom är det betydligt bättre vägar sommartid.

I Täby tar hennes motsvarighet Leif Gripestam också avstängningen med viss ro.

– För oss är det naturligtvis väldigt positivt att landstinget finansierar den här utvecklingen. Vi är underförsörjda på spårbunden kollektivtrafik i nordostsektorn. Tyvärr blir det lite krångligt under vissa perioder. Men sedan blir det väldigt mycket bättre. Både längre tåg och fler tåg. När man bygger ut innebär det tyvärr vissa besvär, det måste ske avstängningar. När det gäller Kyrkbyn och norrut kan trafiken inte gå samtidigt.

Fakta

Så byggs Roslagsbanan ut

Med fler dubbelspår minskar risken för förseningar och trafikstopp.

22 nya tågsätt, tre gånger så långa som de nuvarande, ska ge ökad turtäthet.

En ny depå och verkstad byggs i Molnby.

Längs hela Roslagsbanan byggs stationer om och bullerskydden förstärks.

Depån och all utbyggnad av dubbelspår ska vara klar 2020.