Så ändras Spångas busslinjer

Spånga station
Den elfte december börjar SL:s nya tidtabeller att gälla. Så här påverkas trafiken i Spånga.

Den elfte december börjar vintertidtabellerna för SL-trafiken att gälla. Det innebär inte bara ändrade avgångstider, utan vissa linjer läggs även om. De här förändringarna blir aktuella för busstrafiken som kör genom Spånga.

Linje 514 Spånga station – Häggviks handelsplats

Bussen slutar helt att köra vägen via Spånga kyrka på vardagar. I dag stannar bussen vid kyrkan tre turer om dagen, men tanken är nu att anslutningen till pendeltåget ska underlättas när alla turer kör samma rutt.

Linje 199 Vällingby – Hallonbergen

Nattbussen kommer att köra igenom Bromsten via Duvbovägen, och inte förbi via Bromstensvägen som idag, när den kör mellan Spånga Station och Rissne.

Linje 517 Kista centrum – Spånga station

Bussen kommer inte längre att stanna vid Akalla industriområde.

Linje 112 Spånga station – Alvik

Under en försöksperiod med preliminär start augusti 2017 kommer bussen att köra genom Annedal via Emils gata. Det gäller dock bara i riktningen mot Alvik.