Så bränslesnålt kör Nackabilister

I Nacka kör bilister bilar som i genomsnitt drar 0,68 liter bränsle per mil. Bilisterna i Nacka kör därmed bland de mest bränslesnåla bilarna i länet.
I Nacka kör bilister bilar som i genomsnitt drar 0,68 liter bränsle per mil. Bilisterna i Nacka kör därmed bland de mest bränslesnåla bilarna i länet.
Bilister i Nacka kör bilar med en förbrukning av bensin och diesel som är bland de lägsta i länet.
Det framgår av statistik från Statistiska centralbyrån.

Den genomsnittliga bilisten i Nacka körde 2015 en bil som förbrukade 0,79 liter bensin alternativt 0,55 liter diesel per mil.

Räknar man samman de både bränsleslaget hamnade snittförbrukningen på totalt 0,68 liter per mil, en minskning med 1,9 procent jämfört med 2014. Snittförbrukningen var den tredje lägsta i länet 2015, endast bilister i Solna, 0,61, och Stockholm, 0,67, körde bilar med en lägre förbrukning.

Den kommun där bilparken i genomsnitt hade högst bränsleförbrukning var Ekerö, 0,75 liter per mil.

I hela länet hade bilparken 2015 en genomsnittlig bränsleförbrukning på 0,70 liter per mil, en minskning med 3,1 procent jämfört med 2014, enligt SCB och oljebolaget Neste som delvis ägs av finska staten och som ställt samman statistiken.