Min lokala hjälte

Så förändras SL-trafiken i södra Roslagen

buss
Kortare bussresor.
Kortare bussturer och ökad trafik till sjöss. Här är nästa års förändringar i SL-trafiken i Åkersberga och Vaxholm.

Mitt i skrev tidigare i våras om förslagen att bussturerna skulle bli färre till Åkersberga. Trafikförvaltningen skickade in förslag om hur kollektivtrafiken skulle ändras och det handlade om två busslinjer, dels buss 621 och linje 624C.

Nu meddelar landstingets trafikförvaltning att den ena linjen, buss 621, kommer att kortas. Den går idag mellan Danderyds sjukhus, passerar Åkersberga och fortsätter mot Norrtälje. Den kommer från och med 9 januari inte trafikera från och till Danderyds sjukhus.

Nya bud är också att den nya tidtabellen börjar gälla från 9 januari, och inte som tidigare meddelat från 11 december. Orsaken är att det ska passa bättre mellan buss och Roslagsbanan, vars ersättningstrafik startar den 9 januari.

Linje 688 Söderhamnsplan-Rindö förändras också. Linjen får utökad trafik under dag- och kvällstid under vardagar och dagtid under helger. Från den tidigare 60-minuterstrafiken utökas den till 30-45 minuters trafik, beroende på färjans turtäthet.

Några turer som idag går med färjan över mellan Vaxholm och Rindö kortas av och kommer endast köras mellan Rindö smedja och Oskar Fredriksborg, dock med anslutning till och från färjan mot Vaxholm.