(rubrik saknas)

Fakta

Så ska bältet användas

Axelbandet över bröstet ska sitta så nära halsen som möjligt.

Nedre bandet ska sitta över höftbenet ner mot låren, inte över magen.

Sträck bältet en extra gång. Bältet ska dras åt när du har satt det på dig. Ju närmare kroppen, desto bättre skydd.

Källa: NTF