Saab förlorade anbudstvist

stockholm Förvaltningsrätten har avslagit Saab i Linköpings begäran att upphäva Trafikverkets beslut att låta företaget Precio Systemutveckling sköta hemsidan Trafiken.nu. Rätten anser att Saab inte lyckats visa varför Precios vinnande anbud skulle vara ogiltigt.

Saab hävdade att Precio Systemutveckling saknar erfarenhet av liknande verksamhet vilket var ett av kraven i upphandlingen.

Trafiken.nu visar trafikläget i Stockholm, Göteborg och delar av Skåne.