Satsar 15 miljoner på elbussar

Planer på elbuss i Stockholm.
Landstinget ska utreda elbussar i Stockholm. Skissen är från landstingets behovsanalys och visar en laddhybrid vid en laddstolpe. Observera att det inte finns några beslut om vilka busslinjer som kan bli eldrivna.
Bussar som går på el, är det framtiden för Stockholmsbussarna? Kanske. På tisdagen beslutade landstinget att satsa 15 miljoner kronor på att utreda ett storskaligt elbussystem.

Landstingsstyrelsen tog på tisdagen beslut om att utreda framtiden för elbussar i Stockholm. 15 miljoner kronor avsätts nu till en utredning.

Det finns mycket att utreda kring ett införande av elbussar. Några saker som den nya utredningen ska titta på är hur stor samhällsnyttan blir, hur en upphandling kan ske, vilken påverkan ett elsystem får på befintlig infrastruktur och hur framtida lagar och standardiseringar kan se ut.

Inte minst måste landstinget komma fram till vilken typ av elbussar som de ska satsa på. I en första analys som landstinget gjort finns det flera olika alternativ.

Till exempel laddhybrider som laddas vid hållplatserna med laddpelare, eller helelektriska som laddas i depån över natten. Klassiska trådbussar finns också med som ett alternativ.

Ett storskaligt elbussystem kanske kan införas 2026 då innerstadsbussarna ska upphandlas på nytt, står det även i analysen.