Siroccogatan breddas – rondell byggs inte om

Delar av Siroccogatan i Sickla köpkvarter breddas.
Delar av Siroccogatan i Sickla köpkvarter breddas.
Dagens trafikflöde i Atlasrondellen gör att rondellen inte byggs om.
Dagens trafikflöde i Atlasrondellen gör att rondellen inte byggs om.
Atlasrondellen i Sickla byggs inte om.
Inte heller byggs gång- och cykelbanan på Järlaleden om.
Istället utökas antalet körfält från Järlaleden in till Sickla köpkvarter. Och Siroccogatan breddas.
Det beslutade kommunstyrelsen i måndags.

Krångligt?

Sedan flera år har Nacka kommun och Trafikverket diskuterat hur trafikflödet på den trafikerade Järlaleden, en av de stora infartsgatorna till Sickla och Nacka, ska kunna förbättras.

Tidigare har det funnits planer på att bygga om cirkulationsplats Atlas vid Fredells byggvaruhus längst i väster på Järlaleden, och att bygga om gång- och cykelvägen på Järlaleden.

Klubbat ny plan

De planerna har skrinlagts.

Istället har politikerna klubbat en ny plan.

För att förbättra trafikflöden på Järlaleden byggs ytterligare ett körfält in till Sickla köpkvarter längre österut på Järlaleden. Istället för ett körfält till köpkvarteret från Järlaleden, blir det två körfält.

Inne i Sickla köpkvarter, och ett par hundra meter in i köpkvarteret, breddas Siroccogatan.

Ska räcka

Åtgärderna ska göra att bilköer inte uppstår på Järlaleden:

– Det medför bättre trafiksituation på Järleleden. Förhoppningsvis räcker de åtgärderna, säger Nils-Olof Persson, överingenjör vid Nacka kommun.

Orsaken till att parterna frångått de tidigare förslagen, bland annat att bygga om Atlasrondellen, beror på resultaten i nya trafikmätningar som gjorts av trafiken från Södra länken in på Järlaleden och genom Atlasrondellen.

– Vi har gjort nya trafikmätningar som visar att det inte längre är risk för en kösituation på Södra länken, säger Nils-Olof Persson.


Skyskrapor i Nacka ingen utopi.

Det i kombination med att Sicklaområdet är ett expansivt område, där många byggarbeten pågår, bidrar till att de inblandade parterna, Nacka kommun, Trafikverket och ägaren till Sickla köpkvarter, vill avvakta och se hur trafikflödena i området blir i framtiden.

”Vi kommer att göra nya trafikmätningar med ett par års mellanrum.”

Nils-Olof Persson, Nacka kommun

– Vi kommer att göra nya trafikmätningar med ett par års mellanrum, säger Persson.

Nils-Olof Persson är nöjd med att parterna nått en överenskommelse som kunnat klubbas även politiskt:

– Jag är väldigt nöjd med att vi är i hamn med det här, säger han.

Läs mer om Nacka: Rånvåg i centrala Nacka mot barn och unga.

Läs mer om Nacka: Då stängs Saltsjöbanan – igen.

Fakta

Så mycket kostar kalaset

I beslutet om Järlaleden som redogörs för här ovan ingår även att ersätta en befintlig trappa med en ny trappa, från Järlaleden till Siroccogatan .

Vägmålningar i området ska förbättras, nya vägskyltar ska sättas upp.

Tidigare beräkningar pekade på cirka 17 miljoner kronor i kostnader för att förbättra trafikflödena i Sickla.

Med det nu klubbade förslaget är kostnaden nere på mellan fem och sex miljoner. 

Nacka kommun ska stå för mellan två och tre miljoner, ägaren till Sickla köpkvarter genom bolaget Sickla industrifastigheter, står för tre miljoner.

Till det kommer att Nacka kommun hittills lagt ut cirka 3,6 miljoner kronor i förstudier.

Källa: Exploateringsenheten, Nacka kommun