Sjövägen ska inte stängas – men enkelriktas

Staden menar att trafiken kommer att omfördelas via Arenastaden om Sjövägen enkelriktas.
Staden menar att trafiken kommer att omfördelas via Arenastaden om Sjövägen enkelriktas.
Bara trafik från Tottvägen till Enköpingsvägen tillåts – annan trafik riktas via Råsta Strandväg.
Det är det nya omarbetade förslaget för Sjövägen som ska upp i Tekniska nämnden den 15 mars.

För ett år sedan genomförde staden en medborgardialog kring framtidens utformning av Sjövägen. Genom att vikta ihop resultatet från den med samråd och trafikanalys föreslår nu Tekniska förvaltningen att Sjövägen enkelriktas från Tottvägen mot Enköpingsvägen. Förslaget innebär att fordon endast kan färdas från Tottvägen mot Enköpingsvägen.

Förslaget, som ska upp i Tekniska nämnden den 15 mars, innebär också en ny gestaltning av Sjövägen. Två körfält blir ett när vägen enkelriktas vilket ger plats för bredare cykelbanor.

– Förslaget till nämnden är att använda utrymmet som uppstår till cykel i form av ett riktigt brett cykelfält på den sida där det idag saknas särskild plats för cykel. Bredden på de nya ytorna är rejält tilltagen – som minst räknar vi med att det blir 2,5 meter brett längs sträckorna där vi nyanlägger. Befintliga cykelbanor i andra riktningen blir kvar men kommer till största delen enkelriktas så att det blir gott om plats på dem, säger Magnus Persson (C), ordförande i Tekniska nämnden.

Förvaltningen menar också att det avsmalnade körfältet bättre knyter ihop Golfängarna med Råstasjön samt att det regionala Solnastråket som finns med i stadens cykelplan prioriteras.

En tredje del i förslaget är att man ger plats för nya busskörfält mot Ör och Hallonbergen, något som Sundbybergs stad har önskat i samband med planeringen av stadsutvecklingen av Ör. Även Solna stad har uttryckt ett intresse av att koppla ihop busstrafik från Sjövägen med Ör.

Läs mer: Nu kan du tycka till om Sjövägen