Skylten för otydlig – nu ryker p-platserna

Här är skylten som orsakat förvirring bland Vasastadsborna.
Här är skylten som orsakat förvirring bland Vasastadsborna.
Förvirringen kring parkeringsplatserna på Västmannagatan är total. Nu har trafikkontoret bestämt sig för att ta bort parkeringsplatserna helt och hållet, för att slippa fler missförstånd.
– Tyvärr blir det så här ibland, säger Eva Hammar Kvininen på trafikkontoret.

Mitt i:s artikel om parkeringsfällan på Västmannagatan har väckt starka reaktioner. Sedan skylten kom upp har trafikkontoret överösts med klagomål och polisen har nåtts av flera överklaganden.

Nu tar trafikkontoret till drastiska åtgärder för att råda bot på förvirringen. Från och med i dag, fredag, införs p-förbud under alla dagar i veckan.

– Platsen kommer att bli lastplats under hela veckan. Anledningen är att lastbilen som använder sughålet måste få tillgång till platsen under både måndagar och onsdagar. Att skylta för lastplats under två dagar i veckan och för p-avgift under resten av dagarna går helt enkelt inte. Det blir för otydligt, säger Eva Hammar Kivinen, utredare på trafikkontoret.

Men det råder ju redan svår brist på p-platser i Vasastan?

– Ja, så är det. Tyvärr blir det så här ibland. Men vi måste se till att lastbilar och näringsidkare kommer fram i staden.

Enligt de nya reglerna får man endast stanna på platsen för att lasta eller lossa tungt eller skrymmande gods. Trafikkontoret kommer dock att göra undantag för boende.

– Lastplatsen kommer inte bara att gälla lastbilar. Så om det är någon boende i området som behöver lasta av något kommer de kunna göra det, säger Eva Hammar Kivinen.

Skylten sattes upp i onsdags men de nya reglerna börjar gälla från och med i dag, fredag. I framtiden ska platsen gulmarkeras.